Cestovní náhrady

Je stále více škol a školských zařízení, jejichž budovy se nacházejí v různých místech obce nebo v různých obcích. Zejména v tomto případě je nutné si uvědomit, že cestovní náhrady se poskytují jednak za cestovní výdaje při pracovní cestě, ale i při cestě mimo pravidelné pracoviště.

Související dokumenty

Pracovní situace

Specifika řízení soukromé a církevní školy
Směrnice k poskytování cestovních náhrad - veřejné školy
Směrnice k poskytování cestovních náhrad - soukromé školy
Cestovní náhrady poskytované neveřejnými školami a školskými zařízeními v ČR
Cestovní náhrady poskytované veřejnými školami a školskými zařízeními v ČR
Zahraniční cesta v případě neveřejných škol a školských zařízení
Zahraniční cesta v případě veřejných škol a školských zařízení
Specifika školství a pracovní cesty
Odpovědnost při pořádání školy v přírodě a školních výletů
Cestovní náhrady
Pracovní cesty
Pracovní náplň nepedagogických pracovníků
Pracovní náplň pedagogických pracovníků
Náhrada za opotřebení vlastního nářadí, zařízení a předmětů potřebných pro výkon práce
Pracovní cesta kratší než 5 hodin a závodní stravování
Cestovní náhrady v případě svazkové školy
Účast na školení během víkendu
Novela zákona o pedagogických pracovnících
Pracovní poměr na dobu určitou pedagogického pracovníka

Poradna

Nezastižení zaměstnance při kontrole dodržování režimu dočasné pracovní neschopnosti
Učitel a učitel odborného výcviku - jeden nebo dva pracovní poměry
Nadúvazkové hodiny ředitele školy
Bezúhonnost před uzavřením pracovního poměru
Prodloužení zkušební doby
Cestovné učitelů během školní akce
eBenefity
Cestovní náhrady a poskytování stravného vs. stravování
Prodloužení pracovní smlouvy v dočasné pracovní neschopnosti
Neplacené volno nebo ukončení pracovního poměru
Cestovní náklady v případě cesty na soutěž - odborná poradna, odpověď na dotaz
Pracovní poměr na dobu určitou - 10 měsíců
Předpoklad odborné kvalifikace pro pedagogickou činnost
Jmenování a odstoupení ředitele školy
1,5 úvazek pedagog + asistent
Pracovní smlouva „Vychovatelka ŠD a ŠK“
Výpověď
Je možný zkrácený úvazek ředitele a zástupce ředitele
Neplacené volno a ukončení pracovního poměru na dobu určitou
Výkaz práce a cestovní náhrady při dvoudenním školení zaměstnanců školy

Zákony

561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon)
262/2006 Sb. zákoník práce
586/1992 Sb. o daních z příjmů

Vyhlášky

430/2001 Sb. o nákladech na stravování a jejich úhradě v organizačních složkách státu a státních příspěvkových organizacích
358/2019 Sb. o změně sazby základní náhrady za používání silničních motorových vozidel a stravného a o stanovení průměrné ceny pohonných hmot pro účely poskytování cestovních náhrad
310/2019 Sb. o stanovení výše základních sazeb zahraničního stravného pro rok 2020
333/2018 Sb. o změně sazby základní náhrady za používání silničních motorových vozidel a stravného a o stanovení průměrné ceny pohonných hmot pro účely poskytování cestovních náhrad
254/2018 Sb. o stanovení výše základních sazeb zahraničního stravného pro rok 2019