Cestovní náhrady poskytované veřejnými školami a školskými zařízeními v ČR

Vydáno:

Související dokumenty

Zákony

262/2006 Sb. zákoník práce
586/1992 Sb. o daních z příjmů

Vyhlášky

358/2019 Sb. o změně sazby základní náhrady za používání silničních motorových vozidel a stravného a o stanovení průměrné ceny pohonných hmot pro účely poskytování cestovních náhrad
430/2001 Sb. o nákladech na stravování a jejich úhradě v organizačních složkách státu a státních příspěvkových organizacích
84/2005 Sb. o nákladech na stravování a jejich úhradě v příspěvkových organizacích zřízených územními samosprávnými celky
463/2017 Sb. o změně sazby základní náhrady za používání silničních motorových vozidel a stravného a o stanovení průměrné ceny pohonných hmot pro účely poskytování cestovních náhrad
310/2019 Sb. o stanovení výše základních sazeb zahraničního stravného pro rok 2020

Pracovní situace

Cestovní náhrady poskytované neveřejnými školami a školskými zařízeními v ČR
Zahraniční cesta v případě neveřejných škol a školských zařízení
Zahraniční cesta v případě veřejných škol a školských zařízení
Pracovní cesty
Cestovní náhrady
Specifika školství a pracovní cesty
Účast na školení během víkendu
Náhrada za opotřebení vlastního nářadí, zařízení a předmětů potřebných pro výkon práce
Pracovní cesta kratší než 5 hodin a závodní stravování
Cestovní náhrady v případě svazkové školy
Směrnice k poskytování cestovních náhrad - veřejné školy
Směrnice k poskytování cestovních náhrad - soukromé školy
Cestovní náhrady
Specifika řízení soukromé a církevní školy
Odpovědnost při pořádání školy v přírodě a školních výletů
Pracovní poměr na dobu určitou pedagogického pracovníka - pro malotřídní školy
Pracovní poměr na dobu určitou pedagogického pracovníka
Organizační řád příspěvkové organizace v pracovněprávních souvislostech
Novela zákona o pedagogických pracovnících

Poradna

Cestovné učitelů během školní akce
eBenefity
Cestovní náhrady a poskytování stravného vs. stravování
Prodloužení pracovní smlouvy v dočasné pracovní neschopnosti
Nezastižení zaměstnance při kontrole dodržování režimu dočasné pracovní neschopnosti
Dodatek ke smlouvě
Cestovní náklady v případě cesty na soutěž - odborná poradna, odpověď na dotaz
Pracovní poměr na dobu určitou - 10 měsíců
Předpoklad odborné kvalifikace pro pedagogickou činnost
Jmenování a odstoupení ředitele školy
1,5 úvazek pedagog + asistent
Pracovní smlouva „Vychovatelka ŠD a ŠK“
Výpověď
Učitel a učitel odborného výcviku - jeden nebo dva pracovní poměry
Nadúvazkové hodiny ředitele školy
Prodloužení zkušební doby
Neplacené volno nebo ukončení pracovního poměru
Bezúhonnost před uzavřením pracovního poměru
Neplacené volno a ukončení pracovního poměru na dobu určitou
Výkaz práce a cestovní náhrady při dvoudenním školení zaměstnanců školy