Pedagogičtí pracovníci a pracovní poměr na dobu určitou od 1. 9. 2023 (1. část)

Vydáno:

Pod číslem 183/2023 byla ve Sbírce zákonů publikována novela zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovních a o změně některých zákonů (dále jen „zákon o pedagogických pracovnících“ nebo „ZoPP“), a rovněž zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), oba ve znění pozdějších předpisů. Až na výjimky nabude novela výše uvedených právních předpisů účinnosti ke dni 1. 9. 2023 (se začátkem školního roku).

Související dokumenty

Pracovní situace

Základní momenty novely zákona o pedagogických pracovnících a novely školského zákona
Pracovní poměr na dobu určitou pedagogického pracovníka
Pracovní náplň pedagogických pracovníků
Novela zákona o pedagogických pracovnících
Novela nařízení o platových poměrech zaměstnanců - Důležité změny pro oblast školství
Co je to whistleblowing?
Výroční zpráva ČŠI 2016/2017 - Kvalita a efektivita vzdělávání a vzdělávací soustavy ve školním roce 2016/2017
Práva a povinnosti v oblasti BOZP – zaměstnavatel a zaměstnanec
Práva a povinnosti v oblasti BOZP – zaměstnavatel a odborová organizace
Hodnocení životopisů uchazečů o zaměstnání
Návštěva lékaře
Co udělat s učitelem podporujícím Putina nebo šířícím proruské dezinformace?
Pracovní poměr na dobu určitou pedagogického pracovníka - pro malotřídní školy
Cestovní náhrady
Pracovní náplň nepedagogických pracovníků
Pracovní poměr na dobu určitou pedagogických pracovníků od 1. 9. 2023
BOZP - přehled základní legislativy
Stávka ve sporu o uzavření kolektivní smlouvy, Stávka dle Listiny základních práv a svobod
Převedení učitele na jinou práci za nouzového stavu

Poradna

Pracovní poměr na dobu určitou - 10 měsíců
Výpověď
Prodloužení zkušební doby
Bezúhonnost před uzavřením pracovního poměru
Cestovní náklady v případě cesty na soutěž - odborná poradna, odpověď na dotaz
Zahraniční výjezd ředitele školy - odborná poradna, odpověď na dotaz
Cestovní náhrady při cestě na školení - odborná poradna, odpověď na dotaz
Čipy ve školní jídelně - odborná poradna, odpověď na dotaz
Volby do školské rady
Dohoda o výkonu práce z domova
Úplata za zájmové vzdělávání
Směrnice
Pracovní náplň
Nekomunikace
Zřizovatel
Doplňková činnost
Zástup
Pracovnělékařské služby
Jmenování ředitelky
Poplatky školní družina