Pedagogičtí pracovníci a pracovní poměr na dobu určitou od 1. 9. 2023 (1. část)

Vydáno:

Pod číslem 183/2023 byla ve Sbírce zákonů publikována novela zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovních a o změně některých zákonů (dále jen „zákon o pedagogických pracovnících“ nebo „ZoPP“), a rovněž zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), oba ve znění pozdějších předpisů. Až na výjimky nabude novela výše uvedených právních předpisů účinnosti ke dni 1. 9. 2023 (se začátkem školního roku).

Související dokumenty

Pracovní situace

Základní momenty novely zákona o pedagogických pracovnících a novely školského zákona
Pracovní poměr na dobu určitou pedagogického pracovníka
Novela zákona o pedagogických pracovnících
Pracovní náplň pedagogických pracovníků
Co je to whistleblowing?
Co udělat s učitelem podporujícím Putina nebo šířícím proruské dezinformace?
Výroční zpráva ČŠI 2016/2017 - Kvalita a efektivita vzdělávání a vzdělávací soustavy ve školním roce 2016/2017
Novela nařízení o platových poměrech zaměstnanců - Důležité změny pro oblast školství
Návštěva lékaře
Hodnocení životopisů uchazečů o zaměstnání
Práva a povinnosti v oblasti BOZP – zaměstnavatel a zaměstnanec
Práva a povinnosti v oblasti BOZP – zaměstnavatel a odborová organizace
Pracovní poměr na dobu určitou pedagogických pracovníků od 1. 9. 2023
Pracovní poměr na dobu určitou pedagogického pracovníka - pro malotřídní školy
Hospodaření s FKSP od roku 2024
BOZP - přehled základní legislativy
Cestovní náhrady
Pracovní náplň nepedagogických pracovníků
Školský zákon a jeho vyhlášky

Poradna

Pracovní poměr na dobu určitou - 10 měsíců
Výpověď
Prodloužení zkušební doby
Bezúhonnost před uzavřením pracovního poměru
Mimořádná lékařská prohlídka při dlouhodobé pracovní neschopnosti
Nezastižení zaměstnance při kontrole dodržování režimu dočasné pracovní neschopnosti
Uznání praxe učitelů
Smlouvy na dobu určitou u pedagogických pracovníků
Pracovní poměr na dobu určitou
Jmenování ředitele
Úvazek
Kvalifikace
Důchod
Cestovní náhrady
Dodatek ke smlouvě
Neplacené volno nebo ukončení pracovního poměru
eBenefity
Prodloužení pracovní smlouvy v dočasné pracovní neschopnosti
Pracovní náplň
Nekomunikace