Cestovní náhrady

Vydáno:

Konkrétní příklady

Související dokumenty

Pracovní situace

Účast na školení během víkendu
Odpovědnost při pořádání školy v přírodě a školních výletů
Pracovní cesty
Zahraniční cesta v případě neveřejných škol a školských zařízení
Zahraniční cesta v případě veřejných škol a školských zařízení
Specifika školství a pracovní cesty
Náhrada za opotřebení vlastního nářadí, zařízení a předmětů potřebných pro výkon práce
Pracovní cesta kratší než 5 hodin a závodní stravování
Cestovní náhrady v případě svazkové školy
Sjednané pravidelné pracoviště a cestovní náhrady
Specifika řízení soukromé a církevní školy
Cestovní náhrady
Cestovní náhrady poskytované neveřejnými školami a školskými zařízeními v ČR
Cestovní náhrady poskytované veřejnými školami a školskými zařízeními v ČR
Směrnice k poskytování cestovních náhrad - veřejné školy
Směrnice k poskytování cestovních náhrad - soukromé školy
Rozvoj pedagogických pracovníků
Převedení učitele na jinou práci za nouzového stavu
Odborná kvalifikace pedagogických pracovníků na 1. stupni ZŠ a v přípravných třídách

Poradna

Cestovné učitelů během školní akce
Cestovní náhrady a poskytování stravného vs. stravování
Prodloužení zkušební doby
Záskok za nemocného jazykáře - odborná poradna, odpověď na dotaz
Cestovní náklady v případě cesty na soutěž - odborná poradna, odpověď na dotaz
Pracovní poměr na dobu určitou - 10 měsíců
Vedoucí učitel odborného výcviku
Kvalifikace
Přespočetné hodiny
Platová třída
Odměna za očkování
Výkaz práce a cestovní náhrady při dvoudenním školení zaměstnanců školy
Proplacení pracovní cesty
Jmenování třídních, uvádějících a provázejících učitelů
Učitel autoškoly a adaptační období
Úvazek
Úvazek
Podnapilý rodič

Zákony

262/2006 Sb. zákoník práce