Cestovní náhrady

Vydáno:

Konkrétní příklady

Související dokumenty

Zákony

262/2006 Sb. zákoník práce

Pracovní situace

Účast na školení během víkendu
Náhrada za opotřebení vlastního nářadí, zařízení a předmětů potřebných pro výkon práce
Pracovní cesta kratší než 5 hodin a závodní stravování
Cestovní náhrady v případě svazkové školy
Pracovní cesty
Zahraniční cesta v případě neveřejných škol a školských zařízení
Zahraniční cesta v případě veřejných škol a školských zařízení
Specifika školství a pracovní cesty
Odpovědnost při pořádání školy v přírodě a školních výletů
Směrnice k poskytování cestovních náhrad - veřejné školy
Směrnice k poskytování cestovních náhrad - soukromé školy
Specifika řízení soukromé a církevní školy
Cestovní náhrady
Cestovní náhrady poskytované neveřejnými školami a školskými zařízeními v ČR
Cestovní náhrady poskytované veřejnými školami a školskými zařízeními v ČR
Hodnocení pedagogického pracovníka
Ukázka části pracovní náplně pedagogického pracovníka
Ochrana pedagogů
Pracovní doba pedagogického pracovníka

Poradna

Cestovné učitelů během školní akce
Cestovní náhrady a poskytování stravného vs. stravování
Úvazek
Úvazek
Podnapilý rodič
Záskok za nemocného jazykáře - odborná poradna, odpověď na dotaz
Cestovní náklady v případě cesty na soutěž - odborná poradna, odpověď na dotaz
Pracovní poměr na dobu určitou - 10 měsíců
Vedoucí učitel odborného výcviku
Kvalifikace
Přespočetné hodiny
Platová třída
Odměna za očkování
Prodloužení zkušební doby
Výkaz práce a cestovní náhrady při dvoudenním školení zaměstnanců školy
Proplacení pracovní cesty
Jmenování třídních, uvádějících a provázejících učitelů
Učitel autoškoly a adaptační období