Pracovní cesty

Vydáno:

Není neobvyklé, aby se zaměstnanec byl na pracovní cestě i v době, která není jeho pracovní dobou. Jak se pak posuzují jeho nároky si ukážeme na následujícím příkladu.

Související dokumenty

Pracovní situace

Zahraniční cesta v případě neveřejných škol a školských zařízení
Zahraniční cesta v případě veřejných škol a školských zařízení
Náhrada za opotřebení vlastního nářadí, zařízení a předmětů potřebných pro výkon práce
Cestovní náhrady v případě svazkové školy
Specifika školství a pracovní cesty
Cestovní náhrady poskytované neveřejnými školami a školskými zařízeními v ČR
Cestovní náhrady poskytované veřejnými školami a školskými zařízeními v ČR
Účast na školení během víkendu
Pracovní cesta kratší než 5 hodin a závodní stravování
Cestovní náhrady
Odpovědnost při pořádání školy v přírodě a školních výletů
Směrnice k poskytování cestovních náhrad - veřejné školy
Směrnice k poskytování cestovních náhrad - soukromé školy
Specifika řízení soukromé a církevní školy
Cestovní náhrady
Pracovní doba pedagogických pracovníků, její rozvržení a evidence
Syndrom vyhoření a jeho prevence
Vytýkací dopis
Vnitřní platový předpis v pracovněprávních souvislostech, 1. část

Poradna

Cestovné učitelů během školní akce
Cestovní náhrady a poskytování stravného vs. stravování
Změna ředitele v soukromé škole
Přespočetné hodiny u statutárního zástupce ředitele ZUŠ
Jmenování ředitele
Vzdání se funkce
Výkon veřejné funkce
Granty
Cestovní náklady v případě cesty na soutěž - odborná poradna, odpověď na dotaz
DPP/DPČ v případě ředitele, který je statutárním orgánem právnické osoby
Míra vzdělávací povinnosti
Platový tarif vedení školy
Vzdání se pracovního místa ředitele školy
Bývalá ředitelka
Jmenování a odstoupení ředitele školy
Přímá pedagogická činnost
Osobní příplatek
Přímá vyučovací povinnost
Zástupce ředitele
Dietní stravování