Náhrada za opotřebení vlastního nářadí, zařízení a předmětů potřebných pro výkon práce

Vydáno:

Kromě běžných cestovních náhrad se ve škole můžeme setkat s náhradou ve smyslu § 190 zákoníku práce v platném znění. Toto ustanovení vychází z předpokladu, že náklady, které vznikají zaměstnancům v souvislosti s výkonem práce, nese zaměstnavatel. Náhrada za opotřebení vlastního nářadí, zařízení a předmětů potřebných pro výkon práce by neměla být opomíjena, pokud zaměstnavatel nevybaví zaměstnance sám.

Související dokumenty

Zákony

262/2006 Sb. zákoník práce

Pracovní situace

Pracovní cesty
Cestovní náhrady v případě svazkové školy
Zahraniční cesta v případě neveřejných škol a školských zařízení
Zahraniční cesta v případě veřejných škol a školských zařízení
Specifika školství a pracovní cesty
Účast na školení během víkendu
Cestovní náhrady
Odpovědnost při pořádání školy v přírodě a školních výletů
Pracovní cesta kratší než 5 hodin a závodní stravování
Specifika řízení soukromé a církevní školy
Směrnice k poskytování cestovních náhrad - veřejné školy
Směrnice k poskytování cestovních náhrad - soukromé školy
Cestovní náhrady
Cestovní náhrady poskytované neveřejnými školami a školskými zařízeními v ČR
Cestovní náhrady poskytované veřejnými školami a školskými zařízeními v ČR
Návštěva u lékaře
Provádění vstupních, periodických a dalších pracovnělékařských prohlídek po ukončení nouzového stavu
Novela nařízení o platových poměrech zaměstnanců - Důležité změny pro oblast školství
Čerpání dovolené po skončení rodičovské dovolené

Poradna

Cestovné učitelů během školní akce
Cestovní náhrady a poskytování stravného vs. stravování
Absence učitelů - studium
FKSP a očkování
Prezenční porady
Úvazek školní jídelna
Přijetí dítěte zaměstnance do MŠ
Pracovnělékařské prohlídky
Zástupce ředitele
Asistenční pes
AG testy
Výkaz práce a cestovní náhrady při dvoudenním školení zaměstnanců školy
Proplacení pracovní cesty
Cestovní náklady v případě cesty na soutěž - odborná poradna, odpověď na dotaz
Zaměstnání malého rozsahu - učitel - týdenní úvazek 0,045 hodiny