Provádění vstupních, periodických a dalších pracovnělékařských prohlídek po ukončení nouzového stavu

Vydáno:

Po vyhlášení ukončení nouzového stavu se započne počítat lhůta 30 a 90 dnů pro provedení vstupních a periodických pracovnělékařských prohlídek („PLP“) a lhůty pro vydání zdravotních průkazů (ZP). 

Související dokumenty

Pracovní situace

Může ředitel nařídit učitelům, aby se nechali očkovat proti covid-19?
Práva a povinnosti v oblasti BOZP – zaměstnavatel a zaměstnanec
Rotační výuka – překážka v práci na straně zaměstnance
Stanovisko k právnímu výkladu Mimořádného opatření k nošení respirátorů neočkovanými učiteli
Práva a povinnosti v oblasti BOZP – zaměstnavatel a odborová organizace
Ošetřovné v podmínkách mimořádných opatření
Vstupní prohlídka uchazeče o zaměstnání, se kterým má být uzavřena pracovní smlouva, a její úhrada
Vstupní prohlídka uchazeče o zaměstnání, se kterým má být uzavřena dohoda o provedení práce nebo dohoda o pracovní činnosti, a její úhrada
Převedení učitele na jinou práci za nouzového stavu
Převedení učitele na jinou práci za nouzového stavu
Hodnocení životopisů uchazečů o zaměstnání
Odborná kvalifikace pedagogů volného času
Poučení žáků o BOZ
Návštěva lékaře
Podmínky vzniku pracovního poměru, BOZP, hygienické požadavky (v zařízení školního stravování)
Novela nařízení o platových poměrech zaměstnanců - Důležité změny pro oblast školství
Postup před vznikem pracovního poměru
Co je to whistleblowing?
Personální evidence

Poradna

Pracovnělékařské prohlídky
Mimořádná lékařská prohlídka při dlouhodobé pracovní neschopnosti
Vstupní lékařská prohlídka u pedagoga na DPP
Zaměstnání malého rozsahu - učitel - týdenní úvazek 0,045 hodiny
Pracovnělékařské služby
Absence učitelů - studium
FKSP a očkování
Prezenční porady
Úvazek školní jídelna
Přijetí dítěte zaměstnance do MŠ
Zástupce ředitele
Asistenční pes
Zmocnění zdravotníka
AG testy
Lekářská prohlídka zaměstnance s dcerou
Nárok na přesčasovou hodinu v souvislosti s návštěvou lékaře
Vstupní prohlídky zaměstnanců