Požadavky na pracoviště

Vydáno:

Požadavky na pracoviště jsou obsaženy v příloze nařízení vlády č. 101/2005 Sb., o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní prostředí. Požadavky na pracoviště posuzuje odborně způsobilá pro oblast BOZP a PO.