BOZP - základní pojmy

Vydáno:

Pro pochopení přístupu k systému řízení BOZP je nutno znát některé pojmy. Celá problematika zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci je dána nejen naplněním požadavků právních, technických a ostatních předpisů, ale i hodnocením rizik a přijímáním následných opatření.