Pracovní úraz a nároky zaměstnance

Vydáno:

S účinností od 1. 10. 2015 došlo ke změně zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákoník práce“), a to zákonem č. 205/2015 Sb., kterým se mění zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, zrušuje zákon č. 266/2006 Sb., o úrazovém pojištění zaměstnanců, a zrušují nebo mění některé další zákony. Tato novela přinesla změny mimo jiné v oblasti pracovních úrazů a nároků z nich.

Související dokumenty

Pracovní situace

Pracovní úrazy
Práva a povinnosti v oblasti BOZP – zaměstnavatel a zaměstnanec
Školní úrazy
Prověrka bezpečnosti práce
Základní bezpečnostní pravidla pro organizaci lyžařského kurzu z pohledu HZS ČR
Zajištění BOZP při provozu na krizových školách
Dohled v základním uměleckém vzdělávání
Limity při poskytování zdravotních úkonů ve škole - Kdo může poskytovat zdravotní úkony?
Alkohol na pracovišti
Ochrana pedagogů
Práva a povinnosti v oblasti BOZP – zaměstnavatel a odborová organizace
Únikové cesty
Připravenost škol a školských zařízení na závažné havárie
Požární ochrana
Dokumentace na úseku požární ochrany
Podmínky požární ochrany v objektech mateřské školy
Doprovod žáka do nemocnice
Podmínky vzniku pracovního poměru, BOZP, hygienické požadavky (v zařízení školního stravování)
Pracovní místa

Poradna

Nezastižení zaměstnance při kontrole dodržování režimu dočasné pracovní neschopnosti
Rozchod na školní akci
Odpovědnost za dítě po skončení školy ve škole a pozemku školy
Poškozená tabule - náhrada škody
eBenefity
Prodloužení pracovní smlouvy v dočasné pracovní neschopnosti
Prodloužení zkušební doby
Náhradní práce v době překážky na straně zaměstnavatele
Neplacené volno nebo ukončení pracovního poměru
Učitel a učitel odborného výcviku - jeden nebo dva pracovní poměry
Nadúvazkové hodiny ředitele školy
Bezúhonnost před uzavřením pracovního poměru
Pracovní poměr na dobu určitou - 10 měsíců
Předpoklad odborné kvalifikace pro pedagogickou činnost
Jmenování a odstoupení ředitele školy
1,5 úvazek pedagog + asistent
Pracovní smlouva „Vychovatelka ŠD a ŠK“
Náhrada mzdy
Výpověď
Odpovědnost

Zákony

262/2006 Sb. zákoník práce
205/2015 Sb. , kterým se mění zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, zrušuje zákon č. 266/2006 Sb., o úrazovém pojištění zaměstnanců, a zrušují nebo mění některé další zákony

Nařízení vlády

276/2015 Sb. o odškodňování bolesti a ztížení společenského uplatnění způsobené pracovním úrazem nebo nemocí z povolání