Pracovní úraz a nároky zaměstnance

Vydáno:

S účinností od 1. 10. 2015 došlo ke změně zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákoník práce“), a to zákonem č. 205/2015 Sb., kterým se mění zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, zrušuje zákon č. 266/2006 Sb., o úrazovém pojištění zaměstnanců, a zrušují nebo mění některé další zákony. Tato novela přinesla změny mimo jiné v oblasti pracovních úrazů a nároků z nich.

Související dokumenty

Zákony

262/2006 Sb. zákoník práce
205/2015 Sb. , kterým se mění zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, zrušuje zákon č. 266/2006 Sb., o úrazovém pojištění zaměstnanců, a zrušují nebo mění některé další zákony

Nařízení vlády

276/2015 Sb. o odškodňování bolesti a ztížení společenského uplatnění způsobené pracovním úrazem nebo nemocí z povolání

Pracovní situace

Pracovní úrazy
Práva a povinnosti v oblasti BOZP – zaměstnavatel a zaměstnanec
Školní úrazy
Prověrka bezpečnosti práce
Základní bezpečnostní pravidla pro organizaci lyžařského kurzu z pohledu HZS ČR
Zajištění BOZP při provozu na krizových školách
Alkohol na pracovišti
Limity při poskytování zdravotních úkonů ve škole - Kdo může poskytovat zdravotní úkony?
Dohled v základním uměleckém vzdělávání
Ochrana pedagogů
Práva a povinnosti v oblasti BOZP – zaměstnavatel a odborová organizace
Únikové cesty
Připravenost škol a školských zařízení na závažné havárie
Doprovod žáka do nemocnice
Podmínky vzniku pracovního poměru, BOZP, hygienické požadavky (v zařízení školního stravování)
Požární ochrana
Dokumentace na úseku požární ochrany
Podmínky požární ochrany v objektech mateřské školy
Provádění vstupních, periodických a dalších pracovnělékařských prohlídek po ukončení nouzového stavu

Poradna

Rozchod na školní akci
Nezastižení zaměstnance při kontrole dodržování režimu dočasné pracovní neschopnosti
Odpovědnost za dítě po skončení školy ve škole a pozemku školy
Pracovní poměr na dobu určitou - 10 měsíců
Předpoklad odborné kvalifikace pro pedagogickou činnost
Jmenování a odstoupení ředitele školy
1,5 úvazek pedagog + asistent
Pracovní smlouva „Vychovatelka ŠD a ŠK“
Náhrada mzdy
Výpověď
Odpovědnost
AG testy
Poškozená tabule - náhrada škody
Prodloužení zkušební doby
Náhradní práce v době překážky na straně zaměstnavatele
Učitel a učitel odborného výcviku - jeden nebo dva pracovní poměry
Nadúvazkové hodiny ředitele školy
Bezúhonnost před uzavřením pracovního poměru
Neplacené volno nebo ukončení pracovního poměru
eBenefity