Doprovod žáka do nemocnice

Vydáno:

Je pedagogický pracovník povinen doprovázet žáka na ošetření v případě úrazu či nevolnosti, které vyžadují zásah záchranné služby?

Související dokumenty

Pracovní situace

Mimoškolní akce školy – vybrané specifické aktivity
Mimoškolní akce školy (zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví)
Změna ve vyplňování záznamů o úrazech
Dohled a BOZ
Pracovní úraz a nároky zaměstnance
Pracovní úrazy
Školní úrazy
Informace o školních úrazech
Prověrka bezpečnosti práce
Dohled v základním vzdělávání
Jak je to s důležitými sděleními v elektronických žákovských knížkách a prokazatelným podpisem rodičů?
Mimoškolní akce školy – dohled nad dětmi/žáky
Dohled a pracovní řád
Dohled ve středním a vyšším odborném vzdělávání
Dohled ve školní jídelně
Dohled při zájmovém vzdělávání
Dohled v předškolním vzdělávání
Dohled v základním uměleckém vzdělávání
Práva a povinnosti v oblasti BOZP – zaměstnavatel a zaměstnanec

Poradna

Odpovědnost za dítě po skončení školy ve škole a pozemku školy
Výuka Aj
Problémy ve třídě
Podání léku dítěti s epilepsií
Rozchod na školní akci
Počet žáků ve třídě
Poplatky za ŠD při rotační výuce
1,5 úvazek pedagog + asistent
Žák v zahraničí
Odpovědnost školy za škodu - odpověď na dotaz
Dozor při odvozu do nemocnice - odborná poradna, odpověď na dotaz

Zákony

561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon)
372/2011 Sb. o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování (zákon o zdravotních službách)