Dohled a pracovní řád

Související dokumenty

Pracovní situace

Dohled v základním uměleckém vzdělávání
Dohled ve středním a vyšším odborném vzdělávání
Dohled ve školní jídelně
Dohled při zájmovém vzdělávání
Dohled v základním vzdělávání
Dohled v předškolním vzdělávání
Mimoškolní akce školy (zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví)
Mimoškolní akce školy – dohled nad dětmi/žáky
Dohled a BOZ
Jak je to s důležitými sděleními v elektronických žákovských knížkách a prokazatelným podpisem rodičů?
Doprovod žáka do nemocnice
Mimoškolní akce školy – vybrané specifické aktivity
Poučení o bezpečnosti na lyžařském výcviku
Ukázka části pracovní náplně pedagogického pracovníka
Varovný systém v ČR – co dělat po zaznění varovného signálu sirény
Základní bezpečnostní pravidla pro organizaci lyžařského kurzu z pohledu HZS ČR
Informace k vyhlášení nouzového stavu v ČR
Pracovní úrazy
Školní úrazy

Poradna

Mimořádná lékařská prohlídka při dlouhodobé pracovní neschopnosti
Vstupní lékařská prohlídka u pedagoga na DPP
Bezpečnost
Platová třída zástupce ředitele školy
Asistent pedagoga, pedagog
Pracovní poměr na dobu určitou a souběžný pracovní poměr učitele a asistenta pedagoga
Uznání kvalifikace podle novely zákona o pedagogických pracovnících
Dohled nad žáky a dětmi v rukou nepedagogů
Pedagogický dohled na akcích mimo školu

Vyhlášky

14/2005 Sb. o předškolním vzdělávání
263/2007 Sb. , kterou se stanoví pracovní řád pro zaměstnance škol a školských zařízení zřízených Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, krajem, obcí nebo dobrovolným svazkem obcí
48/2005 Sb. o základním vzdělávání a některých náležitostech plnění povinné školní docházky