Dohled a pracovní řád

Vydáno:

Související dokumenty

Vyhlášky

14/2005 Sb. o předškolním vzdělávání
263/2007 Sb. , kterou se stanoví pracovní řád pro zaměstnance škol a školských zařízení zřízených Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, krajem, obcí nebo dobrovolným svazkem obcí
48/2005 Sb. o základním vzdělávání a některých náležitostech plnění povinné školní docházky

Pracovní situace

Mimoškolní akce školy (zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví)
Mimoškolní akce školy – dohled nad dětmi/žáky
Dohled ve středním a vyšším odborném vzdělávání
Dohled ve školní jídelně
Dohled při zájmovém vzdělávání
Dohled v základním vzdělávání
Dohled a BOZ
Dohled v předškolním vzdělávání
Dohled v základním uměleckém vzdělávání
Dohled v zájmovém vzdělávání
Dohled ve školní jídelně
Mimoškolní akce školy – vybrané specifické aktivity
Doprovod žáka do nemocnice
Jak je to s důležitými sděleními v elektronických žákovských knížkách a prokazatelným podpisem rodičů?
Poučení o bezpečnosti na lyžařském výcviku
Ukázka části pracovní náplně pedagogického pracovníka
Varovný systém v ČR – co dělat po zaznění varovného signálu sirény
Základní bezpečnostní pravidla pro organizaci lyžařského kurzu z pohledu HZS ČR
Informace k vyhlášení nouzového stavu v ČR

Poradna

Bezpečnost
Mimořádná lékařská prohlídka při dlouhodobé pracovní neschopnosti
Vstupní lékařská prohlídka u pedagoga na DPP
Pracovní poměr na dobu určitou a souběžný pracovní poměr učitele a asistenta pedagoga
Uznání kvalifikace podle novely zákona o pedagogických pracovnících