Dohled nad žáky a dětmi v rukou nepedagogů

Plné znění otázky

Existuje někde vzor poučení nepedagogů (uklízečky, školník...) pro dohled nad žáky mj. při celoškolních akcích. Mají i nepedagogové nárok na vyšší platovou třídu? Uklízečky a školník ráno pouští žáky do školy, konají na chodbě také dohled. V MŠ jsem zase z kapacitních důvodů musel poslat paní uklízečku na celoškolní akci. Také bude (za přítomnosti učitelky) konat dohled nad dětmi. 

Odpověď