Dohled ve středním a vyšším odborném vzdělávání

Vydáno:

Školský zákon ukládá řediteli zajištění dohledu nad nezletilými žáky. Kdy je nutný dohled pedagogickým pracovníkem i mimo školu? Liší se podmínky konání dohledu nepedagogickým pracovníkem?

Související dokumenty

Zákony

561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon)

Vyhlášky

13/2005 Sb. o středním vzdělávání a vzdělávání v konzervatoři
10/2005 Sb. o vyšším odborném vzdělávání
263/2007 Sb. , kterou se stanoví pracovní řád pro zaměstnance škol a školských zařízení zřízených Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, krajem, obcí nebo dobrovolným svazkem obcí

Pracovní situace

Dohled ve školní jídelně
Dohled při zájmovém vzdělávání
Dohled v základním vzdělávání
Dohled a BOZ
Mimoškolní akce školy (zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví)
Mimoškolní akce školy – dohled nad dětmi/žáky
Dohled a pracovní řád
Dohled v předškolním vzdělávání
Dohled v základním uměleckém vzdělávání
Dohled v zájmovém vzdělávání
Dohled ve školní jídelně
Mimoškolní akce školy – vybrané specifické aktivity
Doprovod žáka do nemocnice
Jak je to s důležitými sděleními v elektronických žákovských knížkách a prokazatelným podpisem rodičů?
Poučení o bezpečnosti na lyžařském výcviku
Odpovědnost při pořádání školy v přírodě a školních výletů
Zajištění BOZP při provozu na krizových školách
Individuální vzdělávací plán ve střední škole, konzervatoři a vyšší odborné škole
Lékařské prohlídky žáků střední školy

Poradna

Přestup z VŠ na VOŠ
Kvalifikace
Pomůcky
Bezpečnost
Vyživovací povinnost
Stanovení počtu skupin na odborném výcviku za účelem určení počtu zástupců ředitelů/VUOV
Platnost zkoušky
Studium pedagogiky pro učitele odborných předmětů SŠ
Pojištění žáků při výjezdu do zahraničí