Uznání částečného dosaženého vzdělání

Plné znění otázky

Dle § 8 vyhlášky č. 13/2005 Sb. se za částečné vzdělání žáka považuje absolvování pouze některých ročníků jiné střední školy, konzervatoře, vyšší odborné školy nebo vysoké školy v České republice nebo v zahraničí, či jiné vzdělávání, zejména v odborných kurzech nebo jazykové škole s právem státní jazykové zkoušky. Lze za částečné vzdělání žáka považovat absolvování pouze některých ročníků téže střední školy i když vyhláška uvádí výslovně „jiné střední školy“? Konkrétní příklad: žák 4 letého oboru Gastronomie absolvuje ZPV (biologie) v prvním ročníku. V pololetí druhého ročníku přestoupí na tříletý obor kuchař-číšník, který má předmět ZPV (biologie) ve 3. ročníku. Lze ve třetím ročníku téže školy uznat předmět již absolvovaný dříve v jiném oboru téže školy? Logicky soudím ano, nejistotu vnáší znění § 8 vyhlášky č. 13/2005 Sb. 

Odpověď