Obecné určování dovolené

Vydáno:

Ačkoli se řada pravidel určování dovolené od 1. 1. 2012 v důsledku tzv. věcné novely zákoníku práce změnila, stále zůstal zachován princip dominantního postavení zaměstnavatele, který „standardně“ určuje zaměstnancům termín čerpání dovolené.

Související dokumenty

Pracovní situace

Druhy dovolené
Konkrétní určení dovolené
Výměra dovolené pedagogických pracovníků
Čerpání dovolené po skončení rodičovské dovolené
Návštěva lékaře
Skončení pracovního poměru
Dohoda o rozvázání pracovního poměru
Mateřská dovolená
Čerpání dovolené a volno k samostudiu
Výpověď z pracovního poměru daná zaměstnavatelem
Způsoby skončení pracovního poměru a prací konaných mimo pracovní poměr
Rozvázání pracovního poměru dohodou
Rozvázání pracovního poměru výpovědí
Výpovědní důvody
Zákaz výpovědi
Písemná forma a doručení výpovědi
Výpovědní doba
Okamžité zrušení pracovního poměru
Skončení pracovního poměru na základě uplynutí doby nebo úředního rozhodnutí

Poradna

Předpoklad odborné kvalifikace pro pedagogickou činnost
Pracovní smlouva „Vychovatelka ŠD a ŠK“
Prodloužení zkušební doby
Sčítání dvou DPP u jednoho zaměstnavatele
Je možný zkrácený úvazek ředitele a zástupce ředitele
Nárok na dovolenou při rodičovské a mateřské dovolené
Dočasně jmenovaný ředitel školy = ztráta pracovní pozice v organizaci
Pracovní zařazení učitelky MŠ vyučující žáka-cizince českému jazyku
Přespočetné hodiny ředitelky MŠ
Vznik nároku na dovolené při dvou následných DPP u jednoho zaměstnance
Nárok na dovolenou při nástupu na PPM
Práce během pracovní neschopnosti
Neplacené volno nebo ukončení pracovního poměru
Nezastižení zaměstnance při kontrole dodržování režimu dočasné pracovní neschopnosti
eBenefity
Prodloužení pracovní smlouvy v dočasné pracovní neschopnosti
Učitel a učitel odborného výcviku - jeden nebo dva pracovní poměry
Nadúvazkové hodiny ředitele školy
Bezúhonnost před uzavřením pracovního poměru
Povinnost hlásit ČSSZ uzavření DPP a nárok na dovolenou po novele zákoníku práce

Zákony

262/2006 Sb. zákoník práce