Výměra dovolené pedagogických pracovníků

Vydáno:

Podle § 213 odst. 3 zákoníku práce činí dovolená pedagogických pracovníků 8 týdnů v kalendářním roce. Jedná se tak o zvláštní výměru, kdy je již přímo ze zákona prodloužena základní výměra (4 týdny) dovolené – deklaruje se tím náročnost a namáhavost práce, kterou pedagogický pracovník vykonává.

Související dokumenty

Pracovní situace

Druhy dovolené
Obecné určování dovolené
Konkrétní určení dovolené
Čerpání dovolené po skončení rodičovské dovolené
Dovolená pedagogického pracovníka při částečném úvazku
Pracovní náplň pedagogických pracovníků
Výpočet dovolené
Čerpání dovolené a volno k samostudiu
Návštěva lékaře
Nařízení dovolené
Mateřská dovolená
Směrnice k čerpání dovolené
Čerpání dovolené
Příplatek za přímou pedagogickou činnost nad stanovený rozsah a práce přesčas
Skončení pracovního poměru
Dohoda o rozvázání pracovního poměru
Výpověď z pracovního poměru daná zaměstnavatelem
Pracovní poměr na dobu určitou pedagogického pracovníka
Prohlubování kvalifikace pedagogických pracovníků

Poradna

Předpoklad odborné kvalifikace pro pedagogickou činnost
Pracovní smlouva „Vychovatelka ŠD a ŠK“
Prodloužení zkušební doby
Sčítání dvou DPP u jednoho zaměstnavatele
Platová třída zástupce ředitele školy
Je možný zkrácený úvazek ředitele a zástupce ředitele
Asistent pedagoga, pedagog
Nárok na dovolenou při rodičovské a mateřské dovolené
Dočasně jmenovaný ředitel školy = ztráta pracovní pozice v organizaci
Pracovní zařazení učitelky MŠ vyučující žáka-cizince českému jazyku
Přespočetné hodiny ředitelky MŠ
Vznik nároku na dovolené při dvou následných DPP u jednoho zaměstnance
Nárok na dovolenou při nástupu na PPM
Práce během pracovní neschopnosti
Vstupní lékařská prohlídka u pedagoga na DPP
Neplacené volno nebo ukončení pracovního poměru
Mimořádná lékařská prohlídka při dlouhodobé pracovní neschopnosti
Nezastižení zaměstnance při kontrole dodržování režimu dočasné pracovní neschopnosti
eBenefity
Prodloužení pracovní smlouvy v dočasné pracovní neschopnosti

Zákony

262/2006 Sb. zákoník práce
563/2004 Sb. o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů
561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon)