Zvyšování kvalifikace pedagogických pracovníků

Vydáno:

Zvýšením kvalifikace se rozumí změna hodnoty kvalifikace (studiem, školením nebo jinou formou) a též získání nebo rozšíření kvalifikace, a to v souladu s ustanovením § 231 odst. 2 zákoníku práce. V následujícím odstavci je dále proklamována zásada, že zvýšení kvalifikace má být v souladu s potřebou zaměstnavatele. Tedy pouze zaměstnavatel rozhoduje, zda je předpokládané zvýšení kvalifikace zaměstnance v souladu s jeho potřebami a zda mu tedy vytvoří vhodné podmínky.

Související dokumenty

Vyhlášky

317/2005 Sb. o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků, akreditační komisi a kariérním systému pedagogických pracovníků

Pracovní situace

Prohlubování kvalifikace pedagogických pracovníků
Odborný rozvoj začínajících pedagogických pracovníků
Kvalifikační dohoda
Akreditace vzdělávacích programů v systému DVPP
Informace k možnostem zaměstnávání ukrajinských občanů na pozici pedagogického pracovníka
Kooperace učitelů ve světle profesního učení
Rozvoj pedagogických pracovníků
Pojetí vzdělávání zaměstnanců
Odborná kvalifikace pedagogických pracovníků na 1. stupni ZŠ a v přípravných třídách
Odborná kvalifikace pedagogických pracovníků na SŠ
Odborná kvalifikace pedagogických pracovníků v ZUŠ
Odborná kvalifikace pedagogických pracovníků na VOŠ
Odborná kvalifikace pedagogických pracovníků na 2. stupni ZŠ
Odborná kvalifikace pedagogických pracovníků v jazykové škole
Odborná kvalifikace pedagogických pracovníků v MŠ
Odborná kvalifikace pedagogů volného času
Odborná kvalifikace pedagogických pracovníků - přechodná ustanovení
Odborná kvalifikace asistenta pedagoga
Novela zákona o pedagogických pracovnících

Poradna

Absence učitelů - studium
Výkaz práce
Uznání kvalifikace podle novely zákona o pedagogických pracovnících
Mimořádná lékařská prohlídka při dlouhodobé pracovní neschopnosti
Výpověď zaměstnavatele pro nesplnění kvalifikačních předpokladů
Pomocná kuchařka
Kvalifikace
Výuka Aj
Smlouva
Školní psycholožka
Výpověď
Výpověď
DPP
Výpověď
Zařazení do platového stupně
Studium pedagogiky pro učitele odborných předmětů SŠ
Střet zájmů
Ukončení pracovního poměru
Home office
Kvalifikace

Zákony

262/2006 Sb. zákoník práce
563/2004 Sb. o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů
561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon)