Prohlubování kvalifikace pedagogických pracovníků

Vydáno:

Ustanovení § 164 odst. 1 písm. e) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, ukládá řediteli školy povinnost vytvářet podmínky pro další vzdělávání pedagogických pracovníků. V této souvislosti je vhodné doplnit, že tato povinnost je dále rozvedena v zákoně č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o pedagogických pracovnících“).

Související dokumenty

Pracovní situace

Zvyšování kvalifikace pedagogických pracovníků
Odborný rozvoj začínajících pedagogických pracovníků
Kvalifikační dohoda
Odborná kvalifikace pedagogických pracovníků na 1. stupni ZŠ a v přípravných třídách
Odborná kvalifikace pedagogických pracovníků na SŠ
Odborná kvalifikace pedagogických pracovníků v ZUŠ
Odborná kvalifikace pedagogických pracovníků na VOŠ
Odborná kvalifikace pedagogických pracovníků na 2. stupni ZŠ
Odborná kvalifikace pedagogických pracovníků v jazykové škole
Odborná kvalifikace pedagogických pracovníků v MŠ
Odborná kvalifikace pedagogů volného času
Odborná kvalifikace pedagogických pracovníků - přechodná ustanovení
Informace k možnostem zaměstnávání ukrajinských občanů na pozici pedagogického pracovníka
Novela zákona o pedagogických pracovnících
Výpověď daná zaměstnavatelem pedagogickému pracovníkovi, který nesplňuje předpoklad odborné kvalifikace
Pojetí vzdělávání zaměstnanců
Odborná kvalifikace speciálních pedagogů, psychologů, metodiků prevence a asistentů pedagoga
Odborná kvalifikace vychovatelů
Posouzení kvalifikace v případě souběhu více pedagogických pozic

Poradna

Uznání kvalifikace podle novely zákona o pedagogických pracovnících
Absence učitelů - studium
Asistent pedagoga, pedagog
Platová třída zástupce ředitele školy
Splnění odborné kvalifikace - učitelka SŠ
Povinnost zaměstnavatele dát výpověď zaměstnanci pro nesplnění předpokladu odborné kvalifikace
Vstupní lékařská prohlídka u pedagoga na DPP
Zaměstnání malého rozsahu - učitel - týdenní úvazek 0,045 hodiny
Výpověď zaměstnavatele pro nesplnění kvalifikačních předpokladů
Mimořádná lékařská prohlídka při dlouhodobé pracovní neschopnosti
Kvalifikace učitelky ZŠ
Výpověď učiteli pro nedostatečnou kvalifikaci
Uznání kvalifikace na 1. stupeň pro výuku na 2. stupni základní školy
Kvalifikace rodilého mluvčího pro výuku angličtiny
Učitel na DPP bez vysokoškolského vzdělání
Studium pedagogiky pro učitele odborných předmětů SŠ
Pracovní poměr na dobu určitou a souběžný pracovní poměr učitele a asistenta pedagoga
Pomocná kuchařka
Kvalifikace
Smlouva

Zákony

561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon)
262/2006 Sb. zákoník práce
563/2004 Sb. o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů
586/1992 Sb. o daních z příjmů

Vyhlášky

317/2005 Sb. o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků, akreditační komisi a kariérním systému pedagogických pracovníků