Odborná kvalifikace pedagogických pracovníků - přechodná ustanovení

Vydáno:

Vzhledem k tomu, že každá rozsáhlejší novela zákona zasahuje do právních vztahů vzniklých ještě před jejím přijetím, je obvyklé a žádoucí řešit účinek nově přijatých nebo změněných ustanovení na tyto dříve vzniklé právní vztahy. K tomu slouží tzv. přechodná ustanovení, která bývají umístěna obvykle v závěrečných částech zákona. My si všimneme samozřejmě jen těch přechodných ustanovení, která mají souvislost s novelou zákona účinnou od 1. září 2012.

Související dokumenty

Zákony

198/2012 Sb. , kterým se mění zákon č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů
563/2004 Sb. o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů

Pracovní situace

Odborná kvalifikace speciálních pedagogů, psychologů, metodiků prevence a asistentů pedagoga
Kvalifikační dohoda
Odborná kvalifikace pedagogů volného času
Odborná kvalifikace asistenta pedagoga
Informace k možnostem zaměstnávání ukrajinských občanů na pozici pedagogického pracovníka
Výpověď daná zaměstnavatelem pedagogickému pracovníkovi, který nesplňuje předpoklad odborné kvalifikace
Novela zákona o pedagogických pracovnících
Posouzení kvalifikace v případě souběhu více pedagogických pozic
Odborná kvalifikace pedagogických pracovníků na 2. stupni ZŠ
Odborná kvalifikace pedagogických pracovníků v MŠ
Odborná kvalifikace pedagogických pracovníků v jazykové škole
Odborná kvalifikace pedagogických pracovníků na SŠ
Odborná kvalifikace pedagogických pracovníků v ZUŠ
Odborná kvalifikace pedagogických pracovníků na VOŠ
Prohlubování kvalifikace pedagogických pracovníků
Zvyšování kvalifikace pedagogických pracovníků
Odborná kvalifikace pedagogických pracovníků na 1. stupni ZŠ a v přípravných třídách
Odborný rozvoj začínajících pedagogických pracovníků
Odborná kvalifikace vychovatelů

Poradna

Kvalifikace
Kvalifikace
Prodloužení zkušební doby
Absence učitelů - studium
Doplnění pedagogické kvalifikace; asistent pedagoga
Vedoucí učitel odborného výcviku
Smlouva
Kvalifikace
Kvalifikace
Pracovnělékařské prohlídky
Zástupce ředitele
Přespočetné hodiny
Úvazek asistenta
Asistenční pes
Cestovní náhrady
Platová třída
Výkaz práce
Odměna za očkování
Ochrana osobních údajů
AG testy