Porušení povinností zaměstnance

Vydáno:

Zákoník práce rozlišuje tři intenzity porušení povinností zaměstnance:

  • zvlášť hrubé,
  • závažné,
  • a méně závažné.

Související dokumenty

Pracovní situace

Rozvázání pracovního poměru se „zastupujícím“ zaměstnancem
Výpověď z pracovního poměru daná zaměstnavatelem
Alkohol na pracovišti
Způsoby skončení pracovního poměru a prací konaných mimo pracovní poměr
Rozvázání pracovního poměru výpovědí
Výpovědní důvody
Zákaz výpovědi
Písemná forma a doručení výpovědi
Výpovědní doba
Výpověď daná zaměstnancem činným na základě DPP, DPČ
Specifika skončení pracovního poměru vedoucího zaměstnance, jehož pracovní poměr vznikl jmenováním
Výpověď pro nadbytečnost
Výběrový pohovor
Platový výměr
Druhy dovolené
Obecné určování dovolené
Konkrétní určení dovolené
Zařazování vychovatelů do platových tříd
Zařazování do platových tříd - speciální pedagog

Poradna

Výpověď
Nezastižení zaměstnance při kontrole dodržování režimu dočasné pracovní neschopnosti
Výpověď zaměstnavatele pro nesplnění kvalifikačních předpokladů
Pracovní neschopnost učitelky ve výpovědní lhůtě
Střet zájmů
Ukončení pracovního poměru
Home office
Výpověď
Vzdání se pracovního místa ředitele školy
Bývalá ředitelka
Předpoklad odborné kvalifikace pro pedagogickou činnost
Jmenování a odstoupení ředitele školy
Přechod práv a povinností na nového zaměstnavatele
Pracovní smlouva „Vychovatelka ŠD a ŠK“
Vzdání se funkce
Náhrada mzdy
Výpověď
Návrat zaměstnance po rodičovské dovolené a zkrácený úvazek
Výpověď zaměstnavatelem při ztrátě zdravotní způsobilosti
Povinnost zaměstnavatele dát výpověď zaměstnanci pro nesplnění předpokladu odborné kvalifikace

Zákony

262/2006 Sb. zákoník práce