Stávka ve sporu o uzavření kolektivní smlouvy, Stávka dle Listiny základních práv a svobod

Vydáno: