Práva a povinnosti zaměstnavatele a zaměstnance; přestupky na úseku zdravotnictví

Související dokumenty

Pracovní situace

Práva a povinnosti v oblasti BOZP – zaměstnavatel a zaměstnanec
Práva a povinnosti v oblasti BOZP – zaměstnavatel a odborová organizace
Návštěva lékaře
Oznamovací povinnost podle zákona č. 359/1999 Sb. a zákona č. 40/2009 Sb.
Reakce na vzorový dopis rodičů školám od advokátky Jany Zwyrtek-Hamplové
GDPR - pro školy
Metodické komentáře k zákonu Lex Ukrajina 2
Poučení žáků o BOZ
Co je to whistleblowing?
Připravenost školy nebo školského zařízení na řešení krizových situací
Kdo může být oznamovatelem ve školách podle zákona o ochraně oznamovatelů?
Povinnosti ředitele školy a zřizovatele v souvislosti se školskou radou
Daňové povinnosti související s účetní závěrkou
Požadavky na vedení účetnictví
Práva a povinnosti osob odpovědných za výchovu vůči zařízení
Vztah rodičů a školy pohledem práva
Kam sahá působnost školy
Může ředitel nařídit učitelům, aby se nechali očkovat proti covid-19?
Stanoviska k používání In-karty Českých drah

Poradna

Úvazek školní jídelna
Asistenční pes
Skialpinismus v rámci LVK a TV
Adaptační období v MŠ a bezpečnost
Zaměstnání malého rozsahu - učitel - týdenní úvazek 0,045 hodiny
Absence učitelů - studium
FKSP a očkování
Prezenční porady
Přijetí dítěte zaměstnance do MŠ
Pracovnělékařské prohlídky
Zástupce ředitele
AG testy
Pedagogický dohled na akcích mimo školu

Zákony

373/2011 Sb. o specifických zdravotních službách
200/1990 Sb. o přestupcích