Spolupráce pedagogických pracovníků

Vydáno:

Spolupráce pedagogických pracovníků je nezpochybnitelnou nutností pro zajištění kvalitní výchovy a vzdělávání v každé škole i školském zařízení. Provázanost jejich působení na děti, žáky i účastníky výchovně vzdělávacího procesu umožňuje efektivnější předávání znalostí a dovedností a zároveň pomáhá vedoucím pracovníkům lépe řídit organizaci.

Související dokumenty

Pracovní situace

Začínající učitelé
Školní družina a kritéria ČŠI
Měsíční plán zahájení školního roku
Činnost výchovného poradce a metodika prevence v prvním pololetí školního roku 2021/2022
Kooperace učitelů ve světle profesního učení
Výchovný poradce – metodické vedení učitelů
Základní momenty novely zákona o pedagogických pracovnících a novely školského zákona
Školní program EV a jeho tvorba
Evaluace EV ve škole
Metodické doporučení k primární prevenci rizikového chování u dětí, žáků a studentů ve školách a školských zařízeních
Řízení změny
Videokonference pro komunikaci školy na dálku
Pyramida vitality - užitečný nástroj pro analýzu i stanovení cílů
Řízení distanční výuky
Kdy nejpozději musí škola oznámit zákonným zástupcům místo a čas konání školní akce?
Role zřizovatele v pedagogické oblasti
Škola jako bezpečné místo pro učení s technologiemi a internetem
Školní metodik prevence
Komunita praxe a její role v profesním učení učitelů

Poradna

Úvazek
Úvazek
Podnapilý rodič
Pracovní poměr na dobu určitou - 10 měsíců
Vedoucí učitel odborného výcviku
Kvalifikace
Přespočetné hodiny
Platová třída
Odměna za očkování
Jmenování třídních, uvádějících a provázejících učitelů
Učitel autoškoly a adaptační období
Prodloužení zkušební doby
Záskok za nemocného jazykáře - odborná poradna, odpověď na dotaz

Zákony

561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon)
262/2006 Sb. zákoník práce

Vzory