Indispoziční volno

Vydáno:

Je pracovním volnem pro zaměstnance poskytovaným zaměstnavatelem na základě vnitřního předpisu nebo kolektivní smlouvy. Má povahu jiné důležité osobní překážky v práci na straně zaměstnance. Slouží k překlenutí krátkodobé, indispozice zaměstnance v práci, v případech, kdy zaměstnanci nevzniká překážka v práci na jeho straně.

Související dokumenty

Pracovní situace

Práce přesčas
Příplatek za přímou pedagogickou činnost nad stanovený rozsah a práce přesčas
Účast na školení během víkendu
Návštěva lékaře
Platový výměr
Příplatek za přímou pedagogickou činnost nad stanovený rozsah - školy veřejné
Příplatek za noční práci a práci v sobotu a neděli
Zvláštní příplatek a příplatek za rozdělenou směnu
Stávka a přespočetné hodiny
Evidence a proplácení tzv. přespočetných (nadúvazkových) hodin
Určení tzv. přespočetné (nadúvazkové) hodiny
Telefonické ověřování výše platu
Zařazování do platových tříd - psycholog
Zařazování do platových tříd - provozní, řemeslné a ostatní práce
Novela nařízení o platových poměrech zaměstnanců - Důležité změny pro oblast školství
Okamžik vzniku práva na mzdu/plat
Možnost opustit pracoviště během přestávky v práci
Může ředitel nařídit učitelům, aby se nechali očkovat proti covid-19?
Návštěva u lékaře

Poradna

Smlouva
Výpověď
Výpověď
DPP
Výpověď
Zařazení do platového stupně
Střet zájmů
Ukončení pracovního poměru
Home office
Absence učitelů - studium
FKSP a očkování
Prezenční porady
Úvazek školní jídelna
Bývalá ředitelka
Předpoklad odborné kvalifikace pro pedagogickou činnost
Výpověď
Přijetí dítěte zaměstnance do MŠ
Přechod práv a povinností na nového zaměstnavatele
Pracovnělékařské prohlídky
Zástupce ředitele

Zákony

262/2006 Sb. zákoník práce