Zařazování do platových tříd - psycholog

Vydáno:

Související dokumenty

Pracovní situace

Zařazování do platových tříd - speciální pedagog
Zařazování do platových tříd - asistent pedagoga
Zařazování do platových tříd - provozní, řemeslné a ostatní práce
Zařazování vychovatelů do platových tříd
Odborná kvalifikace speciálních pedagogů, psychologů, metodiků prevence a asistentů pedagoga
Telefonické ověřování výše platu
Zařazování do platových tříd - pedagog volného času
Novela nařízení o platových poměrech zaměstnanců - Důležité změny pro oblast školství
Práce přesčas
Okamžik vzniku práva na mzdu/plat
Platový výměr
Plat zaměstnankyně po návratu z rodičovské dovolené
Srážky z příjmů v pracovněprávním vztahu
Příplatek za přímou pedagogickou činnost nad stanovený rozsah a práce přesčas
Indispoziční volno
Evidence a proplácení přespočetných hodin
Odměňování platem
Příplatek za přímou pedagogickou činnost nad stanovený rozsah - školy veřejné
Specializační příplatek pedagogického pracovníka – nároková složka platu

Poradna

Školní psycholog a jeho financování
Koordinátor ŠVP
Odměna asistenta
Snížený úvazek a příplatky
Příplatek
Smlouva
Výpověď
Výpověď
DPP
Výchovný poradce
Výpověď
Zařazení do platového stupně
Zápočet praxe při stanovení platového zařazení
Přespočetné hodiny a práce přesčas
Střet zájmů
Ukončení pracovního poměru
Home office
Absence učitelů - studium
FKSP a očkování
Prezenční porady