Přímá pedagogická činnost nad stanovený rozsah

Vydáno:

Za přímou pedagogickou činnost nad rozsah hodin stanovený ředitelem školy nebo zařízením sociálních služeb se považuje vykonaná přímá pedagogická činnost podle odstavce 3 i v případě, že pedagogický pracovník nesplnil ředitelem stanovený týdenní rozsah hodin přímé pedagogické činnosti vyplývající z týdenního rozvrhu přímé pedagogické činnosti, protože v době, která se posuzuje jako výkon práce, přímou pedagogickou činnost nevykonával.

Související dokumenty

Pracovní situace

Právní výklad k § 23 zákona o pedagogických pracovnících
Účast na školení během víkendu
Pracovní doba pedagogického pracovníka
Výkon přímé a nepřímé pedagogické činnosti - rozvržení pracovní doby
Příplatek za přímou pedagogickou činnost nad stanovený rozsah - školy veřejné
Příplatek za noční práci a práci v sobotu a neděli
Zvláštní příplatek a příplatek za rozdělenou směnu
Příplatek za přímou pedagogickou činnost nad stanovený rozsah a práce přesčas
Návštěva lékaře
Práce přesčas
Evidence pracovní doby ve školství
Možnost opustit pracoviště během přestávky v práci
Pracovní doba pedagogických pracovníků, její rozvržení a evidence
Indispoziční volno
Organizace pracovní doby
Stanovení týdenního rozsahu přímé pedagogické činnosti zástupce ředitele v souvislostech
Ukázka části pracovní náplně pedagogického pracovníka
Přespočetné hodiny - mimořádná opatření
Stávka a přespočetné hodiny

Poradna

Akce v mateřské škole přes noc
Koordinátor ŠVP
Přespočetné hodiny na VOŠ
Smlouva
Úvazek
Týdenní rozsah přímé pedagogické činnosti výchovných poradců
Úvazek
Přímá pedagogická činnost
Výpověď
Výpověď
DPP
Výchovný poradce
Výpověď
ICT koordinátor
Rozpis pracovní doby
Zařazení do platového stupně
Podnapilý rodič
Dovolená
Záskok za nemocného jazykáře - odborná poradna, odpověď na dotaz
Střet zájmů

Zákony

262/2006 Sb. zákoník práce