Právní výklad k § 23 zákona o pedagogických pracovnících

Související dokumenty

Pracovní situace

Přímá pedagogická činnost nad stanovený rozsah
Příplatek za noční práci a práci v sobotu a neděli
Zvláštní příplatek a příplatek za rozdělenou směnu
Návštěva lékaře
Příplatek za přímou pedagogickou činnost nad stanovený rozsah a práce přesčas
Účast na školení během víkendu
Pracovní doba pedagogického pracovníka
Telefonické ověřování výše platu
Odměňování platem
Příplatek za přímou pedagogickou činnost nad stanovený rozsah - školy veřejné
Komentář k jednotlivým částem vnitřního mzdového předpisu + vzor
Přespočetné hodiny - mimořádná opatření
Platové tarify - odpovědi na základní otázky k novele
Novela nařízení o platových poměrech zaměstnanců - Důležité změny pro oblast školství
Práce přesčas
Osobní spis zaměstnance
Evidence pracovní doby ve školství
Novela zákona o pedagogických pracovnících
Výkon přímé a nepřímé pedagogické činnosti - rozvržení pracovní doby

Poradna

Přespočetné hodiny a práce přesčas
Akce v mateřské škole přes noc
Odměna asistenta
Snížený úvazek a příplatky
Příplatek
Smlouva
Úvazek
Úvazek
Výpověď
Výpověď
DPP
Výpověď
Rozpis pracovní doby
Zařazení do platového stupně
Podnapilý rodič
Dovolená
Záskok za nemocného jazykáře - odborná poradna, odpověď na dotaz
Střet zájmů
DPČ
Ukončení pracovního poměru

Zákony

563/2004 Sb. o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů
262/2006 Sb. zákoník práce
561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon)
143/1992 Sb. o platu a odměně za pracovní pohotovost v rozpočtových a v některých dalších organizacích a orgánech

Vyhlášky

263/2007 Sb. , kterou se stanoví pracovní řád pro zaměstnance škol a školských zařízení zřízených Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, krajem, obcí nebo dobrovolným svazkem obcí

Nařízení vlády

75/2005 Sb. o stanovení rozsahu přímé vyučovací, přímé výchovné, přímé speciálně pedagogické a přímé pedagogicko-psychologické činnosti pedagogických pracovníků
564/2006 Sb. o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě
590/2006 Sb. , kterým se stanoví okruh a rozsah jiných důležitých osobních překážek v práci