Přímá pedagogická činnost

Plné znění otázky

Dobrý den, ráda bych si ověřila, zda správně počítáme rozsah snížení přímé pedagogické práce pro ředitele a zástupce dle novely 125/2022 Sb. nařízení vlády č. 75/2005 Sb. Jsme škola základní, mateřská a základní umělecká. V základní škole budeme mít od září 13 tříd, 5 oddělení ŠD, 1 oddělení školního klubu. V mateřské škole budeme mít 3 třídy + 1 třídu přípravnou. V ZUŠ učitelé učí cca 54 hodin, tedy přepočteno na 2 jednotky. Dle našich propočtů budeme mít 25 jednotek. ŘŠ by tedy měl učit 5 hodin, se ZŘŠ si opravdu nevíme rady, protože nám vychází, že by měl snižovat hodiny o 22 hodin?

Odpověď