Kvalifikace

Plné znění otázky

Může být zaměstnán student jako učitel na prvním stupni, příp. jako učitel předmětu speciálně-pedagogické péče, který je v současné době ve 2. ročníku studia oboru Speciální pedagogika-kombinované studium a má titul Bc. na jiné, nepedagogické vysoké škole?  Zařazen v 11. platové třídě?  S tím, že jako nekvalifikovaný má smlouvu na dobu určitou? Je možné zaměstnat učitele ZUŠ jako učitele hudební výchovy na druhém stupni ZŠ?

Odpověď

Související dokumenty