Advokátka mluví s ředitelkou... tentokrát o přijímání nových zaměstnanců

Vydáno: 5 minut čtení

Potkaly se nejen jednou, a ne u Kolína, advokátka s ředitelkou a povídaly si o všem možném. A také o právních věcech ve školství. A díky spojení školské praxe a právní teorie vznikla tato série rozhovorů, se kterými se budete setkávat po celý školní rok 2023/2024. Budeme se zamýšlet nad personálními záležitostmi ředitele školy a vymýšlet, jak nastavit personální činnosti co nejlépe. A začneme opravdu od začátku – přijímáním nových zaměstnanců.

Advokátka mluví s ředitelkou… tentokrát o přijímání nových zaměstnanců
Mgr.
Alice
Kubů Frýbová
advokátka,www.holubova.cz
Mgr.
Irena

Související dokumenty

Zákony

563/2004 Sb. o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů

Pracovní situace

Informování o obsahu pracovního poměru
Postup před vznikem pracovního poměru
Organizační řád příspěvkové organizace v pracovněprávních souvislostech
Založení a vznik pracovního poměru
Hodnocení životopisů uchazečů o zaměstnání
Provádění vstupních, periodických a dalších pracovnělékařských prohlídek po ukončení nouzového stavu
Podmínky vzniku pracovního poměru, BOZP, hygienické požadavky (v zařízení školního stravování)
Založení pracovního poměru jmenováním – zástupce ředitele
Telefonické ověřování výše platu
Jiný postup při uzavírání a opakování pracovního poměru na dobu určitou
Personální evidence
Předávací protokol
Informace k možnostem zaměstnávání ukrajinských občanů na pozici pedagogického pracovníka
Vstupní prohlídka uchazeče o zaměstnání, se kterým má být uzavřena pracovní smlouva, a její úhrada
Vstupní prohlídka uchazeče o zaměstnání, se kterým má být uzavřena dohoda o provedení práce nebo dohoda o pracovní činnosti, a její úhrada
Převedení učitele na jinou práci za nouzového stavu
Převedení učitele na jinou práci za nouzového stavu
Pracovní poměr na dobu určitou pedagogického pracovníka - pro malotřídní školy
Pracovní poměr na dobu určitou pedagogického pracovníka
Novela nařízení o platových poměrech zaměstnanců - Důležité změny pro oblast školství

Poradna

Absence učitelů - studium
FKSP a očkování
Prezenční porady
Úvazek školní jídelna
Ochrana osobních údajů
Pracovní poměr na dobu určitou - 10 měsíců
Předpoklad odborné kvalifikace pro pedagogickou činnost
Jmenování a odstoupení ředitele školy
Přijetí dítěte zaměstnance do MŠ
1,5 úvazek pedagog + asistent
Pracovnělékařské prohlídky
Zástupce ředitele
Pracovní smlouva „Vychovatelka ŠD a ŠK“
Asistenční pes
Výpověď
Předávání agendy
AG testy
Prodloužení zkušební doby
Učitel a učitel odborného výcviku - jeden nebo dva pracovní poměry
Nadúvazkové hodiny ředitele školy