Advokátka mluví s ředitelkou... tentokrát o přijímání nových zaměstnanců

Vydáno: 5 minut čtení

Potkaly se nejen jednou, a ne u Kolína, advokátka s ředitelkou a povídaly si o všem možném. A také o právních věcech ve školství. A díky spojení školské praxe a právní teorie vznikla tato série rozhovorů, se kterými se budete setkávat po celý školní rok 2023/2024. Budeme se zamýšlet nad personálními záležitostmi ředitele školy a vymýšlet, jak nastavit personální činnosti co nejlépe. A začneme opravdu od začátku – přijímáním nových zaměstnanců.

Advokátka mluví s ředitelkou… tentokrát o přijímání nových zaměstnanců
Mgr.
Alice
Kubů Frýbová
advokátka,www.holubova.cz
Mgr.
Irena

Související dokumenty

Pracovní situace

Informování o obsahu pracovního poměru
Postup před vznikem pracovního poměru
Založení a vznik pracovního poměru
Hodnocení životopisů uchazečů o zaměstnání
Organizační řád příspěvkové organizace v pracovněprávních souvislostech
Provádění vstupních, periodických a dalších pracovnělékařských prohlídek po ukončení nouzového stavu
Podmínky vzniku pracovního poměru, BOZP, hygienické požadavky (v zařízení školního stravování)
Založení pracovního poměru jmenováním – zástupce ředitele
Personální evidence
Jiný postup při uzavírání a opakování pracovního poměru na dobu určitou
Telefonické ověřování výše platu
Předávací protokol
Informace k možnostem zaměstnávání ukrajinských občanů na pozici pedagogického pracovníka
Vstupní prohlídka uchazeče o zaměstnání, se kterým má být uzavřena pracovní smlouva, a její úhrada
Vstupní prohlídka uchazeče o zaměstnání, se kterým má být uzavřena dohoda o provedení práce nebo dohoda o pracovní činnosti, a její úhrada
Co je to whistleblowing?
Zkušební doba
Převedení učitele na jinou práci za nouzového stavu
Převedení učitele na jinou práci za nouzového stavu
Odborná kvalifikace pedagogů volného času

Poradna

Nezastižení zaměstnance při kontrole dodržování režimu dočasné pracovní neschopnosti
eBenefity
Prodloužení pracovní smlouvy v dočasné pracovní neschopnosti
Prodloužení zkušební doby
Neplacené volno nebo ukončení pracovního poměru
Učitel a učitel odborného výcviku - jeden nebo dva pracovní poměry
Nadúvazkové hodiny ředitele školy
Bezúhonnost před uzavřením pracovního poměru
Zaměstnání malého rozsahu - učitel - týdenní úvazek 0,045 hodiny
Absence učitelů - studium
FKSP a očkování
Prezenční porady
Úvazek školní jídelna
Ochrana osobních údajů
Pracovní poměr na dobu určitou - 10 měsíců
Předpoklad odborné kvalifikace pro pedagogickou činnost
Jmenování a odstoupení ředitele školy
Přijetí dítěte zaměstnance do MŠ
1,5 úvazek pedagog + asistent
Pracovnělékařské prohlídky

Zákony

563/2004 Sb. o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů