Předávací protokol v souvislosti s ukončením výkonu činnosti ředitele školy

Vydáno:

Související dokumenty

Zákony

561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon)
262/2006 Sb. zákoník práce

Vyhlášky

263/2007 Sb. , kterou se stanoví pracovní řád pro zaměstnance škol a školských zařízení zřízených Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, krajem, obcí nebo dobrovolným svazkem obcí

Pracovní situace

Odvolaný vedoucí zaměstnanec (ředitel školy, zástupce ředitele) a výpověď z důvodu fiktivní nadbytečnosti
Předávací protokol
Specifika skončení pracovního poměru vedoucího zaměstnance, jehož pracovní poměr vznikl jmenováním
Zrušení pracovního poměru ve zkušební době
Výpověď učiteli pro závažné porušení povinností při distanční výuce
Kdy může zřizovatel odvolat ředitele školy?
Způsoby skončení pracovního poměru a prací konaných mimo pracovní poměr
Rozvázání pracovního poměru výpovědí
Výpovědní důvody
Zákaz výpovědi
Písemná forma a doručení výpovědi
Výpovědní doba
Založení a vznik pracovního poměru
Změna pracovního poměru
Zrušení pracovního poměru ve zkušební době
Rozvázání pracovního poměru se „zastupujícím“ zaměstnancem
Výpověď daná zaměstnavatelem pedagogickému pracovníkovi, který nesplňuje předpoklad odborné kvalifikace
Výpověď z pracovního poměru daná zaměstnavatelem
Výpověď daná zaměstnancem činným na základě DPP, DPČ

Poradna

Vzdání se pracovního místa ředitele školy
Jmenování a odstoupení ředitele školy
Vzdání se funkce
Náhrada mzdy
Nezastižení zaměstnance při kontrole dodržování režimu dočasné pracovní neschopnosti
Granty
Ukončení pracovního poměru – ředitel školy
Změna ředitele v soukromé škole
Přespočetné hodiny u statutárního zástupce ředitele ZUŠ
Jmenování ředitele
Vzdání se funkce
Výkon veřejné funkce
Výpověď zaměstnavatele pro nesplnění kvalifikačních předpokladů
Pracovní neschopnost učitelky ve výpovědní lhůtě
DPČ
Výpověď
Míra vzdělávací povinnosti
Platový tarif vedení školy
Bývalá ředitelka
Výpověď