Výpověď učiteli pro závažné porušení povinností při distanční výuce

Vydáno:

Co musí ředitel udělat předtím, než dá výpověď učiteli pro závažné porušení povinností?

Související dokumenty

Pracovní situace

Rozvázání pracovního poměru se „zastupujícím“ zaměstnancem
Výpověď z pracovního poměru daná zaměstnavatelem
Výpověď daná zaměstnavatelem pedagogickému pracovníkovi, který nesplňuje předpoklad odborné kvalifikace
Způsoby skončení pracovního poměru a prací konaných mimo pracovní poměr
Rozvázání pracovního poměru výpovědí
Výpovědní důvody
Zákaz výpovědi
Písemná forma a doručení výpovědi
Výpovědní doba
Výpověď daná zaměstnancem činným na základě DPP, DPČ
Specifika skončení pracovního poměru vedoucího zaměstnance, jehož pracovní poměr vznikl jmenováním
Výpověď pro nadbytečnost
Zrušení pracovního poměru ve zkušební době
Pracovní poměr na dobu určitou pedagogického pracovníka - pro malotřídní školy
Předávací protokol v souvislosti s ukončením výkonu činnosti ředitele školy
Vytýkací dopis
Zařazování učitelů do platových tříd
Virtuální hospitace: cesta k lepší škole
Změna pracovního poměru

Poradna

Povinnost zaměstnavatele dát výpověď zaměstnanci pro nesplnění předpokladu odborné kvalifikace
Mimořádná lékařská prohlídka při dlouhodobé pracovní neschopnosti
Nezastižení zaměstnance při kontrole dodržování režimu dočasné pracovní neschopnosti
Pracovní neschopnost učitelky ve výpovědní lhůtě
Bezúhonnost před uzavřením pracovního poměru
Prodloužení zkušební doby
Výpověď zaměstnavatele pro nesplnění kvalifikačních předpokladů
Výpověď
Vzdání se pracovního místa ředitele školy
Jmenování a odstoupení ředitele školy
Výpověď
Vzdání se funkce
Náhrada mzdy
Výpověď
Návrat zaměstnance po rodičovské dovolené a zkrácený úvazek
Asistent pedagoga, pedagog
Dohoda o zkrácení výpovědní lhůty při výpovědi zaměstnancem
Úvazek
Kvalifikace
Důchod

Zákony

262/2006 Sb. zákoník práce