Metodika pro MŠ a ZŠ pro konání tzv. zvláštního zápisu

Tento metodický materiál připravilo MŠMT pro mateřské (MŠ) a základní (ZŠ) školy v souvislosti s konáním tzv. zvláštního zápisu. Materiál navazuje § 2 zákona č. 67/2022 Sb. ze dne 21. 3. 2022 (Lex Ukrajina školství) a má pomoci při zvláštním zápisu.

Související dokumenty

Pracovní situace

Vzdělávání dětí, žáků, studentů z Ukrajiny
Přijímání ke vzdělávání cizinců, vzdělávání cizinců, ukončování vzdělávání cizinců
Vzory při přijímání do MŠ a ZŠ (česko-ukrajinské)
Mimořádné zápisy
Metodické komentáře k zákonu Lex Ukrajina 2
Specifika řízení soukromé a církevní školy
Integrace a vzdělávání ukrajinských dětí a žáků – metodická podpora ze strany České školní inspekce
Metodické komentáře k zákonu Lex Ukrajina pro oblast regionálního školství 1
Co udělat s učitelem podporujícím Putina nebo šířícím proruské dezinformace?
Přijímací řízení na MŠ a ZŠ a časté chyby v ochraně dat
Individuální vzdělávací plán – vztah k různým oblastem činnosti školy
Průběh správního řízení o přijetí k základnímu vzdělávání
Přijetí k základnímu vzdělávání spojené se zařazením do vzdělávacího programu základní školy speciální
Zápisová turistika
Adaptační koordinátor
Metodika k hodnocení žáků v základních školách dle zákona Lex Ukrajina ve školním roce 2021/2022
Individuální vzdělávací plán
Spisová služba v listinné podobě a přihláška ke vzdělávání v digitální podobě
Přijímací řízení k předškolnímu vzdělávání

Poradna

Přijímací řízení - předčasné podávání žádostí
Zápis - správní řízení
Pracovní zařazení učitelky MŠ vyučující žáka-cizince českému jazyku
Podání žádosti v rámci zápisu do 1. třídy ZŠ mimo termín zápisu
Sloučení škol
Zápis do MŠ
Přijetí dítěte zaměstnance do MŠ
Odklad
Vzdělávání předškoláků mimo MŠ
Dítě se zlomenou rukou v MŠ
Kvalifikace učitelky ZŠ
Adaptační období v MŠ a bezpečnost
Přijetí dítěte do MŠ
Uznání kvalifikace na 1. stupeň pro výuku na 2. stupni základní školy
Předškolák a očkování
Pedagogické koncepce
Směrnice
Dobrovolnická práce
Jmenování ředitelky
Vychovatelka ŠD

Zákony

67/2022 Sb. o opatřeních v oblasti školství v souvislosti s ozbrojeným konfliktem na území Ukrajiny vyvolaným invazí vojsk Ruské federace
561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon)
500/2004 Sb. správní řád

Vzory