Přijímací řízení na MŠ a ZŠ a časté chyby v ochraně dat

Vydáno:

Přijímací řízení do mateřských a základních škol obsahuje řadu nástrah, i z pohledu ochrany osobních údajů. Problémem je zejména shromažďování dat v nadbytečném rozsahu. Častou chybou je také vymáhání souhlasu se zpracováním.

Související dokumenty

Pracovní situace

Vzdělávání dětí, žáků, studentů z Ukrajiny
Metodika pro MŠ a ZŠ pro konání tzv. zvláštního zápisu
Vzory při přijímání do MŠ a ZŠ (česko-ukrajinské)
Žádost o přijetí k předškolnímu vzdělávání (přihláška)
Přerušení a zastavení správního řízení
Rozhodnutí o přijetí a nepřijetí k předškolnímu vzdělávání
Oznámení rozhodnutí
Doplňkové děti - MŠ
Průběh správního řízení o přijetí k základnímu vzdělávání
Přijetí k základnímu vzdělávání spojené se zařazením do vzdělávacího programu základní školy speciální
Spisová služba v listinné podobě a přihláška ke vzdělávání v digitální podobě
Bezpečnost osobních údajů podle zákona o ochraně osobních údajů
Povinné předškolní vzdělávání
Přijímání ke vzdělávání cizinců, vzdělávání cizinců, ukončování vzdělávání cizinců
Specifika řízení soukromé a církevní školy
Metodické komentáře k zákonu Lex Ukrajina pro oblast regionálního školství 1
Přijímací řízení k předškolnímu vzdělávání
Správní řízení v mateřské škole – právní předpisy, informace, sdělení, judikatura
Přijímání k předškolnímu vzdělávání

Poradna

Pověřenec GDPR
GDPR a udělení napomenutí třídního učitele
Přijímací řízení - předčasné podávání žádostí
Přijetí dítěte zaměstnance do MŠ
Vzdělávání předškoláků mimo MŠ
Pracovní zařazení učitelky MŠ vyučující žáka-cizince českému jazyku
Povinnost plnění spotřebního koše v soukromé MŠ, pokud nepobíráme dotace na stravu
Ochranné pomůcky učitelky MŠ při stravování
Školení hygienického minima
Dítě se zlomenou rukou v MŠ
Adaptační období v MŠ a bezpečnost
Poskytování osobních údajů třetím osobám
Přijetí dítěte do MŠ
Zveřejňování fotografií
Akce v mateřské škole přes noc
Nerovnoměrně rozvržená pracovní doba v MŠ
Předškolák a očkování
Pedagogické koncepce
Směrnice
Dobrovolnická práce