Přijetí k základnímu vzdělávání spojené se zařazením do vzdělávacího programu základní školy speciální

Vydáno:

 

Související dokumenty

Zákony

561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon)

Vyhlášky

27/2016 Sb. o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných

Pracovní situace

Průběh správního řízení o přijetí k základnímu vzdělávání
Specifické momenty přijetí k základnímu vzdělávání v základní škole
Rozhodnutí o odkladu povinné školní docházky
Rozhodnutí o zamítnutí žádosti o odklad povinné školní docházky
"Zápisová turistika"
Zápis do prvního ročníku základního vzdělávání
Specifika řízení soukromé a církevní školy
Řízení o odkladu povinné školní docházky
Odklad povinné školní docházky
Dodatečný odklad povinné školní docházky
Zápis - Shrnutí informací o organizaci a průběhu zápisu k povinné školní docházce
Zápis do prvního ročníku základního vzdělávání – základní souvislosti v rámci školského zákona a prováděcích vyhlášek
Vzdělávání dětí, žáků, studentů z Ukrajiny
Nouzový stav, karanténa a zápis do prvního ročníku základního vzdělávání
Spolupráce školy s obecním úřadem, informování jiné základní školy, informování OSPOD
Přijímání ke vzdělávání cizinců, vzdělávání cizinců, ukončování vzdělávání cizinců
Mimořádné zápisy
Vzory při přijímání do MŠ a ZŠ (česko-ukrajinské)
Metodika pro MŠ a ZŠ pro konání tzv. zvláštního zápisu

Poradna

Přijímací řízení - předčasné podávání žádostí
Zápis do MŠ
Zásada procesní rovnosti a předvídatelnosti rozhodování správního orgánu
Přijetí dítěte zaměstnance do MŠ
Individuální vzdělávání
Přijímání ke vzdělávání
Odklad