Přijímací řízení - předčasné podávání žádostí

Plné znění otázky

A/  Aktuálně se naše MŠ potýká s předčasným podáváním žádostí o přijetí do mateřské školy. Jaké kroky má MŠ učinit v případě podání žádosti mimo vyhlášený termín mateřskou školou, tj. 4., 5. 5. 2021 a mimo termíny dané ŠZ, tj. od 2. do 16. 5. 2021?

B/ Jaké kroky má MŠ učinit v případě podání žádosti mimo vyhlášený termín mateřskou školou, tj. 4., 5. 5. 2021, ale v termínech uvedených ŠZ, tj. od 2. do 16. 5. 2021?

Odpověď