Dodatečný odklad povinné školní docházky

Vydáno:

 

Související dokumenty

Pracovní situace

Řízení o odkladu povinné školní docházky
Odklad povinné školní docházky
Rozhodnutí o odkladu povinné školní docházky
Rozhodnutí o zamítnutí žádosti o odklad povinné školní docházky
Zápis do prvního ročníku základního vzdělávání
Průběh správního řízení o přijetí k základnímu vzdělávání
Přijetí k základnímu vzdělávání spojené se zařazením do vzdělávacího programu základní školy speciální
Specifické momenty přijetí k základnímu vzdělávání v základní škole
"Zápisová turistika"
Specifika řízení soukromé a církevní školy
Zápis - Shrnutí informací o organizaci a průběhu zápisu k povinné školní docházce
Zápis do prvního ročníku základního vzdělávání – základní souvislosti v rámci školského zákona a prováděcích vyhlášek
Nouzový stav, karanténa a zápis do prvního ročníku základního vzdělávání
Spolupráce školy s obecním úřadem, informování jiné základní školy, informování OSPOD
Mimořádné zápisy
Metodika pro MŠ a ZŠ pro konání tzv. zvláštního zápisu
Vzory při přijímání do MŠ a ZŠ (česko-ukrajinské)
Vzdělávání dětí, žáků, studentů z Ukrajiny
Přijímání ke vzdělávání cizinců, vzdělávání cizinců, ukončování vzdělávání cizinců

Poradna

Zápis do MŠ
Zásada procesní rovnosti a předvídatelnosti rozhodování správního orgánu
Přijímací řízení - předčasné podávání žádostí
Individuální vzdělávání
Přijímání ke vzdělávání
Odklad