Řízení o odkladu povinné školní docházky

Vydáno:

Příprava a průběh správního řízení ve věci odkladu povinné školní docházky

Související dokumenty

Pracovní situace

Průběh správního řízení o přijetí k základnímu vzdělávání
Odklad povinné školní docházky
Rozhodnutí o odkladu povinné školní docházky
Rozhodnutí o zamítnutí žádosti o odklad povinné školní docházky
Dodatečný odklad povinné školní docházky
Přijetí k základnímu vzdělávání spojené se zařazením do vzdělávacího programu základní školy speciální
Specifika řízení soukromé a církevní školy
Zápisová turistika
Zápis - Shrnutí informací o organizaci a průběhu zápisu k povinné školní docházce
Zápis do prvního ročníku základního vzdělávání – základní souvislosti v rámci školského zákona a prováděcích vyhlášek
Spolupráce školy s obecním úřadem, informování jiné základní školy, informování OSPOD
Přijímání ke vzdělávání cizinců, vzdělávání cizinců, ukončování vzdělávání cizinců
Vzdělávání dětí, žáků, studentů z Ukrajiny
Vzory při přijímání do MŠ a ZŠ (česko-ukrajinské)
Zápis k povinné školní docházce (do prvního ročníku základního vzdělávání)
Volba ZŠ a postup v případě neshody rodičů
Vztahy školy a zřizovatele - neveřejné školy
Vztahy školy a zřizovatele - školy veřejné
Metodika pro MŠ a ZŠ pro konání tzv. zvláštního zápisu

Poradna

Podání žádosti v rámci zápisu do 1. třídy ZŠ mimo termín zápisu
Zápis do MŠ
Zásada procesní rovnosti a předvídatelnosti rozhodování správního orgánu
Přijímací řízení - předčasné podávání žádostí
Individuální vzdělávání
Přijímání ke vzdělávání
Odklad