Podání žádosti v rámci zápisu do 1. třídy ZŠ mimo termín zápisu

Plné znění otázky

Základní škole byla prostřednictvím datové schránky doručena dne 27. 3. 2023 žádost o přijetí k základnímu vzdělávání od školního roku 2023/2024. Jedná se o dítě, které nemá trvalé bydliště ve školském obvodu této školy. Samotná žádost netrpí vadami, pouze byla podána předčasně. 1) Jak má v případě takového podání ředitel ZŠ dále postupovat, když žádost o přijetí dítěte k základnímu vzdělávání byla podána mimo dobu zápisu stanovenou ředitelem (§ 46 odst. 1 školského zákona), tj. 13. dubna 2023? Má ředitel řízení o žádosti zastavit usnesením pro zjevnou právní nepřípustnost [§ 66 odst. 1 písm. b) správního řádu] nebo má postupovat jinak? Jak? 2) Jak postupovat v případě, že zákonný zástupce podá žádost v průběhu dubna, kdy má v souladu s § 36 odst. 4 školského zákona povinnost přihlásit dítě k povinné školní docházce, ale v jiný termín (před nebo po), než jaký stanovil ředitel školy pro zápis?

Odpověď