Mimořádné zápisy

Vydáno:

Otázka:

Po zápise do jedné třídy 1. ročníku nám zůstávají do naplnění kapacity třídy 25 žáků 3 místa volná. Už teď ale víme, že k mimořádnému zápisu přijde 5 dětí, které uprchly z Ukrajiny před válkou. Jak máme postupovat při jejich zápise, když od zřizovatele víme, že školy v okolí (máme společného zřizovatele) už nemají pro budoucí prvňáčky místo, maximálně občas někdo jedno, více však ne. Stejně jsme na tom i v ostatních třídách na 1. i 2. stupni.

Související dokumenty

Zákony

67/2022 Sb. o opatřeních v oblasti školství v souvislosti s ozbrojeným konfliktem na území Ukrajiny vyvolaným invazí vojsk Ruské federace

Vyhlášky

48/2005 Sb. o základním vzdělávání a některých náležitostech plnění povinné školní docházky
14/2005 Sb. o předškolním vzdělávání

Pracovní situace

Vzdělávání dětí, žáků, studentů z Ukrajiny
Metodika pro MŠ a ZŠ pro konání tzv. zvláštního zápisu
Vzory při přijímání do MŠ a ZŠ (česko-ukrajinské)
Přijímání ke vzdělávání cizinců, vzdělávání cizinců, ukončování vzdělávání cizinců
Metodické komentáře k zákonu Lex Ukrajina 2
Integrace a vzdělávání ukrajinských dětí a žáků – metodická podpora ze strany České školní inspekce
Zápisová turistika
Průběh správního řízení o přijetí k základnímu vzdělávání
Přijetí k základnímu vzdělávání spojené se zařazením do vzdělávacího programu základní školy speciální
Co udělat s učitelem podporujícím Putina nebo šířícím proruské dezinformace?
Adaptační koordinátor
Metodika k hodnocení žáků v základních školách dle zákona Lex Ukrajina ve školním roce 2021/2022
Specifika řízení soukromé a církevní školy
Individuální vzdělávací plán
Metodická informace pro školská poradenská zařízení
Zápis - Shrnutí informací o organizaci a průběhu zápisu k povinné školní docházce
Zápis do prvního ročníku základního vzdělávání – základní souvislosti v rámci školského zákona a prováděcích vyhlášek
Novela vyhlášky o základním vzdělávání
Metodické komentáře k zákonu Lex Ukrajina pro oblast regionálního školství 1

Poradna

Přijímací řízení - předčasné podávání žádostí
Odklad
Podání žádosti v rámci zápisu do 1. třídy ZŠ mimo termín zápisu
Hospodaření školy - zaúčtování ztrátového výsledku z předchozího roku
Škola v přírodě
Doprovod do školy
Pobyt žáka v zahraničí
Počet žáků ve třídě
Vozíčkář
Pobyt v zahraničí dítěte
Sloučení škol
Zápis do MŠ
Zásada procesní rovnosti a předvídatelnosti rozhodování správního orgánu
Přímá ped. činnost
Přijetí dítěte zaměstnance do MŠ
Odklad povinné školní docházky
Individuální vzdělávání
Uvolnění z výuky
Přijímání ke vzdělávání
Dovolená