Přijetí dítěte do 1. ročníku před dosažením 6. roku, pokud už plní školní docházku v zahraniční škole

Plné znění otázky

Dítě s českým občanstvím žije v zahraničí a chodí ve školním roce 23/24 do 1. třídy (v zahraničí). 6 let mu bude v září 24. Rodiče mají zájem od školního roku 24/25 zapsat dítě v ČR do kmenové základní školy s plněním docházky v zahraničí. Jaký je správný postup přijímacího řízení? Musí rodiče dodat doporučující vyjádření školského poradenského zařízení nebo v tomto případě stačí vysvědčení z 1. třídy (potvrzení o studiu) ze školy v zahraničí?

Odpověď