Rozhodnutí o přijetí a nepřijetí k předškolnímu vzdělávání

Vydáno:

Související dokumenty

Pracovní situace

Oznámení rozhodnutí
Žádost o přijetí k předškolnímu vzdělávání (přihláška)
Průběh správního řízení o přijetí k základnímu vzdělávání
Přijetí k základnímu vzdělávání spojené se zařazením do vzdělávacího programu základní školy speciální
Přijímání k předškolnímu vzdělávání v mateřské škole dle § 16 odst. 9 školského zákona
Možnost vzdělávat se současně ve více mateřských školách
Povinné předškolní vzdělávání
Vzdělávání dětí, žáků, studentů z Ukrajiny
Přerušení a zastavení správního řízení
Doplňkové děti - MŠ
Přijímací řízení na MŠ a ZŠ a časté chyby v ochraně dat
Přijímání ke vzdělávání ve střední škole
Rozhodnutí o přijetí ke vzdělávání ve střední škole a doručení rozhodnutí
Soudní přezkum a rozhodnutí ředitele školy
Správní řízení v mateřské škole – právní předpisy, informace, sdělení, judikatura
Přijímání k předškolnímu vzdělávání
Metodika pro MŠ a ZŠ pro konání tzv. zvláštního zápisu
Přijímací řízení k předškolnímu vzdělávání
Vzory při přijímání do MŠ a ZŠ (česko-ukrajinské)

Poradna

Přijímací řízení - předčasné podávání žádostí
Přijetí dítěte zaměstnance do MŠ
Akce v mateřské škole přes noc
Přijetí cizince do základní školy
Povinnost plnění spotřebního koše v soukromé MŠ, pokud nepobíráme dotace na stravu
Nerovnoměrně rozvržená pracovní doba v MŠ
Předškolák a očkování
Pedagogické koncepce
Směrnice
Dobrovolnická práce
Jmenování ředitelky
Vychovatelka ŠD
Ukončení pracovního poměru
Míra vzdělávací povinnosti
Zdravotní průkaz
Lesní školka
Provoz MŠ
Sloučení škol
Zápis do MŠ
Předpoklad odborné kvalifikace pro pedagogickou činnost

Zákony

561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon)

Vzory