Žádost o přijetí k předškolnímu vzdělávání (přihláška)

Související dokumenty

Pracovní situace

Rozhodnutí o přijetí a nepřijetí k předškolnímu vzdělávání
Průběh správního řízení o přijetí k základnímu vzdělávání
Spisová služba v listinné podobě a přihláška ke vzdělávání v digitální podobě
Přijímání k předškolnímu vzdělávání v mateřské škole dle § 16 odst. 9 školského zákona
Přerušení a zastavení správního řízení
Oznámení rozhodnutí
Doplňkové děti - MŠ
Povinné předškolní vzdělávání
Možnost vzdělávat se současně ve více mateřských školách
Vzdělávání dětí, žáků, studentů z Ukrajiny
Přijímací řízení na MŠ a ZŠ a časté chyby v ochraně dat
Přijímací řízení k předškolnímu vzdělávání
Přijímání ke vzdělávání ve střední škole
Správní řízení v mateřské škole – právní předpisy, informace, sdělení, judikatura
Úvod ke spisové službě
Spisová služba ve školách a školských zařízeních
Příjem a evidence dokumentů ve škole
Rozdělování, oběh a vyřizování dokumentů ve škole
Tvorba spisu

Poradna

Přijímací řízení - předčasné podávání žádostí
Přijetí dítěte zaměstnance do MŠ
Pracovní zařazení učitelky MŠ vyučující žáka-cizince českému jazyku
Vzdělávání předškoláků mimo MŠ
Dítě se zlomenou rukou v MŠ
Adaptační období v MŠ a bezpečnost
Přijetí dítěte do MŠ
Předškolák a očkování
Pedagogické koncepce
Směrnice
Dobrovolnická práce
Jmenování ředitelky
Vychovatelka ŠD
Ochranné pomůcky učitelky MŠ při stravování
Školení hygienického minima
Akce v mateřské škole přes noc
Nerovnoměrně rozvržená pracovní doba v MŠ
Ukončení pracovního poměru
Míra vzdělávací povinnosti
Zdravotní průkaz

Zákony

499/2004 Sb. o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů
561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon)
500/2004 Sb. správní řád

Vyhlášky

259/2012 Sb. o podrobnostech výkonu spisové služby

Vzory