Doplňkové děti - MŠ

Vydáno:

V souladu s § 34 odst. 9 školského zákona vzdělává-li se v mateřské škole pravidelně kratší dobu, může se ve zbývající době vzdělávat další dítě, aniž by se započítávalo do počtu dětí v mateřské škole pro účely posouzení souladu s nejvyšším povoleným počtem dětí zapsaných v rejstříku škol a školských zařízení.

Související dokumenty

Pracovní situace

Povinné předškolní vzdělávání
Přerušení a zastavení správního řízení
Správní řízení v mateřské škole – právní předpisy, informace, sdělení, judikatura
Přijímání k předškolnímu vzdělávání
Přijímání k předškolnímu vzdělávání v mateřské škole dle § 16 odst. 9 školského zákona
Vzdělávání dětí, žáků, studentů z Ukrajiny
Žádost o přijetí k předškolnímu vzdělávání (přihláška)
Rozhodnutí o přijetí a nepřijetí k předškolnímu vzdělávání
Oznámení rozhodnutí
Přijímací řízení na MŠ a ZŠ a časté chyby v ochraně dat
Ukončení individuálního vzdělávání dítěte
Správní řízení ve druhém stupni
Ukončení předškolního vzdělávání
Metodika pro MŠ a ZŠ pro konání tzv. zvláštního zápisu
Přijímací řízení k předškolnímu vzdělávání
Možnost vzdělávat se současně ve více mateřských školách
Vzory při přijímání do MŠ a ZŠ (česko-ukrajinské)
Vzdělávání v soukromých a církevních základních a středních školách – specifika a souvislosti
Soudní přezkum a rozhodnutí ředitele školy

Poradna

Přijímací řízení - předčasné podávání žádostí
Přijetí dítěte zaměstnance do MŠ
Akce v mateřské škole přes noc
Povinnost plnění spotřebního koše v soukromé MŠ, pokud nepobíráme dotace na stravu
Nerovnoměrně rozvržená pracovní doba v MŠ
Předškolák a očkování
Pedagogické koncepce
Směrnice
Dobrovolnická práce
Jmenování ředitelky
Vychovatelka ŠD
Ukončení pracovního poměru
Míra vzdělávací povinnosti
Zdravotní průkaz
Lesní školka
Provoz MŠ
Sloučení škol
Zápis do MŠ
Předpoklad odborné kvalifikace pro pedagogickou činnost
Počet dětí ve třídě MŠ II

Zákony

561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon)

Vyhlášky

14/2005 Sb. o předškolním vzdělávání

Vzory