Spisová služba v listinné podobě a přihláška ke vzdělávání v digitální podobě

Převod dokumentu do analogové podoby

Související dokumenty

Pracovní situace

Přijímání ke vzdělávání cizinců, vzdělávání cizinců, ukončování vzdělávání cizinců
Průběh správního řízení o přijetí k základnímu vzdělávání
Specifika řízení soukromé a církevní školy
Vzdělávání dětí, žáků, studentů z Ukrajiny
Žádost o přijetí k předškolnímu vzdělávání (přihláška)
Přijímání ke vzdělávání ve střední škole
Vzdělávání v soukromých a církevních základních a středních školách – specifika a souvislosti
Individuální vzdělávací plán – vztah k různým oblastem činnosti školy
Soudní přezkum a rozhodnutí ředitele školy
Postup v průběhu správního řízení - zahájení správního řízení
Vyřizování stížností - směrnice
Metodické komentáře k zákonu Lex Ukrajina pro oblast regionálního školství 1
Vzory při přijímání do MŠ a ZŠ (česko-ukrajinské)
Metodika pro MŠ a ZŠ pro konání tzv. zvláštního zápisu
Přijímací řízení na MŠ a ZŠ a časté chyby v ochraně dat
Přijetí k základnímu vzdělávání spojené se zařazením do vzdělávacího programu základní školy speciální
Přijímání ke vzdělávání ve střední škole - autoremedura
Úvod ke spisové službě
Spisová služba ve školách a školských zařízeních

Poradna

Uchovávání dokumentu - odborná poradna, odpověď na dotaz
Vzdání se pracovního místa ředitele školy
Přijímací řízení - předčasné podávání žádostí
Přijetí dítěte zaměstnance do MŠ

Zákony

561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon)
500/2004 Sb. správní řád
499/2004 Sb. o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů

Vyhlášky

259/2012 Sb. o podrobnostech výkonu spisové služby