Červen a červenec 2021: Právní předpisy a informace významné pro práci škol a školských zařízení

Léto 2021

Související dokumenty

Pracovní situace

Leden 2022: Právní předpisy a informace významné pro práci škol a školských zařízení
Prosinec 2021: Právní předpisy a informace významné pro práci škol a školských zařízení
Srpen a září 2021: Právní předpisy a informace významné pro práci škol a školských zařízení
Říjen 2021: Právní předpisy a informace významné pro práci škol a školských zařízení
Listopad 2021: Právní předpisy a informace významné pro práci škol a školských zařízení
Březen 2022: Právní předpisy a informace významné pro práci škol a školských zařízení
Integrace a vzdělávání ukrajinských dětí a žáků – metodická podpora ze strany České školní inspekce
Metodické komentáře k zákonu Lex Ukrajina 2
Novela školského zákona
Novela maturitní vyhlášky
Únor 2021: Právní předpisy a informace významné pro práci škol a školských zařízení
Co udělat s učitelem podporujícím Putina nebo šířícím proruské dezinformace?
Vybrané aspekty implementace společného vzdělávání
Březen 2021: Právní předpisy a informace významné pro práci škol a školských zařízení
Květen 2021: Právní předpisy a informace významné pro práci škol a školských zařízení
Duben 2021:Právní předpisy a informace významné pro práci škol a školských zařízení
Červen 2021: Právní předpisy a informace významné pro práci škol a školských zařízení
Únor 2022: Právní předpisy a informace významné pro práci škol a školských zařízení
Právní předpisy týkající se žáků-cizinců

Poradna

Pracovní náplň
Cestovní náklady v případě cesty na soutěž - odborná poradna, odpověď na dotaz
Zahraniční výjezd ředitele školy - odborná poradna, odpověď na dotaz
Cestovní náhrady při cestě na školení - odborná poradna, odpověď na dotaz
Čipy ve školní jídelně - odborná poradna, odpověď na dotaz
Vánoční prázdniny – nepřerušený provoz školní družiny
Volby do školské rady
Dohoda o výkonu práce z domova
Úplata za zájmové vzdělávání
Směrnice
Online výuka
Nekomunikace
Zřizovatel
Doplňková činnost
Zástup
Pracovnělékařské služby
Jmenování ředitelky
Poplatky školní družina
GDPR
Vychovatelka ŠD

Zákony

MZDR 14600/2021-17/MIN/KAN mimořádné opatření - omezení provozu škol a školských zařízení

Vyhlášky

200/2021 Sb. , kterou se mění některé vyhlášky v souvislosti se stanovením oborů vzdělání, ve kterých lze získat střední vzdělání s výučním listem a střední vzdělání s maturitní zkouškou
353/2016 Sb. o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání
13/2005 Sb. o středním vzdělávání a vzdělávání v konzervatoři
16/2005 Sb. o organizaci školního roku
3/2015 Sb. o některých dokladech o vzdělání
263/2021 Sb. , kterou se mění vyhláška č. 114/2002 Sb., o fondu kulturních a sociálních potřeb, ve znění pozdějších předpisů
114/2002 Sb. o fondu kulturních a sociálních potřeb
271/2021 Sb. , kterou se mění vyhláška č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů, a vyhláška č. 48/2005 Sb., o základním vzdělávání a některých náležitostech plnění povinné školní docházky, ve znění pozdějších předpisů
14/2005 Sb. o předškolním vzdělávání
48/2005 Sb. o základním vzdělávání a některých náležitostech plnění povinné školní docházky
272/2021 Sb. , kterou se mění vyhláška č. 107/2005 Sb., o školním stravování, ve znění pozdějších předpisů
107/2005 Sb. o školním stravování

Nařízení vlády

211/2010 Sb. o soustavě oborů vzdělání v základním, středním a vyšším odborném vzdělávání