Shrnutí základních legislativních změn ovlivňujících činnost škol a školských zařízení ve školním roce 2017/2018

Vydáno:

Shrnutí změn právních předpisů, které nabývají účinnosti v různou dobu – v relativně nedávné minulosti, 1. 9. 2017 a v průběhu školního roku 2017/2018. Cílem článku je přispět k činnosti škol a školských zařízení, která je v souladu s uvedenými změnami.

Související dokumenty

Zákony

561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon)
101/2017 Sb. , kterým se mění zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů
373/2011 Sb. o specifických zdravotních službách
65/2017 Sb. o ochraně zdraví před škodlivými účinky návykových látek
202/2017 Sb. , kterým se mění zákon č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
262/2006 Sb. zákoník práce
101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů
178/2016 Sb. , kterým se mění zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů

Vyhlášky

410/2005 Sb. o hygienických požadavcích na prostory a provoz zařízení a provozoven pro výchovu a vzdělávání dětí a mladistvých

Pracovní situace

Jak „číst“ nový občanský zákoník – povaha jeho právních norem
Metodické komentáře k zákonu Lex Ukrajina 2
Shrnutí změn školského zákona k 1. 9. 2015
Obecné nařízení o ochraně osobních údajů ve školách a školských zařízeních – charakteristika, podmínky legálního zpracování osobních údajů, informační povinnost správce
Nákup potravin do školských stravovacích zařízení ve světle připravované
Novela školského zákona
Květen 2022: Právní předpisy a informace významné pro práci škol a školských zařízení
GDPR - pro školy
Poskytování osobních údajů školami Policii ČR
Předávání osobních údajů žáků pojišťovnám
Metodická pomůcka k aplikaci GDPR ve školství - vydaná MŠMT
Novela nařízení o platových poměrech zaměstnanců - Důležité změny pro oblast školství
Školský zákon a jeho vyhlášky
Novela maturitní vyhlášky
Leden 2022: Právní předpisy a informace významné pro práci škol a školských zařízení
Prosinec 2021: Právní předpisy a informace významné pro práci škol a školských zařízení
Červen a červenec 2021: Právní předpisy a informace významné pro práci škol a školských zařízení
Srpen a září 2021: Právní předpisy a informace významné pro práci škol a školských zařízení
Říjen 2021: Právní předpisy a informace významné pro práci škol a školských zařízení

Poradna

GDPR
Jmenování ředitele
Zveřejňování fotografií
Pracovní náplň
Nekomunikace
Zřizovatel
Doplňková činnost
Zástup
Pracovnělékařské služby
Jmenování ředitelky
Poplatky školní družina
Vychovatelka ŠD
Pracovní neschopnost
Škola v přírodě
Střet zájmů
Doprovod do školy
DPČ
Zákoník práce
Výpověď
Úvazky