Finance

Plné znění otázky

Vykazujeme žáky, kteří dle podpůrných opatření mají nárok na pedagogickou intervenci. Zároveň máme z dotačního programu  kroužek doučování, který jsme otevřeli pro tyto žáky. Zajímá nás, zda je možné tyto intervence platit přednostně z dotačního projektu.  Domníváme se, že hlavní je poskytnout dětem intervenci a na její formě tolik nezáleží. Finanční prostředky poskytnuté krajem na intervenci nám zatím zůstávájí na mzdovém účtu a použijeme je na odměny na konci školního roku. Je to takhle možné?

Odpověď

Související dokumenty