Voucher místo zrušeného zájezdu

Vydáno:

Vláda ČR 6. 4. 2020 schválila návrh zákona o některých opatřeních ke zmírnění dopadů epidemie koronaviru na odvětví cestovního ruchu. Návrh dopadá na situaci, kdy cestovní kancelář (dále „CK“) dluží zákazníkovi peníze za zájezd, který nebyl nebo nebude uskutečněn v souvislosti s pandemií. Pokud návrh projde Parlamentem, jak je navrhováno, měly by se cestovní kanceláře připravit na následující.

Související dokumenty

Pracovní situace

Co mění lex voucher pro školní zájezdy?
Provoz školních jídelen od 14. října 2020
Informace k mimořádnému opatření Ministerstva zdravotnictví k provozu škol od 1. do 10. září 2021 v souvislosti s pandemií covid-19
Školy a cestování žáků: školní zájezdy
Organizace školních výletů - směrnice
Osobně, na dálku, nebo kombinovaně: Jak je to s poradami během koronaviru?
Informace k provozu škol a školkých zařízení od 12. dubna 2021 do odvolání
Co školám hrozí v souvislosti s pandemickými opatřeními?
Hodnocení žáka omluveného z důvodu odmítání testování, ochrany dýchacích cest
Schéma posuzování návratu ze zahraničí školami podle mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví
Převedení učitele na jinou práci za nouzového stavu
Škola v době mimořádných opatření - pohled vedení školy
Poradna: Zrušení školy v přírodě
Ošetřovné v podmínkách mimořádných opatření
Zkušenosti s uzavřením škol i distančním vzděláváním
Nesouhlas zákonného zástupce žáka s nošením roušek
Individuální konzultace na půdě školy
Výpověď smlouvy o ubytování
Novela vyhlášky č. 106/2001 Sb., o hygienických požadavcích na zotavovací akce

Poradna

Pracovní náplň
Jmenování ředitele
Nekomunikace
Zřizovatel
Doplňková činnost
Zástup
Pracovnělékařské služby
Jmenování ředitelky
Poplatky školní družina
GDPR
Vychovatelka ŠD
Pracovní neschopnost
Škola v přírodě
Střet zájmů
Doprovod do školy
DPČ
Zákoník práce
FKSP a proplácení ochranných pomůcek
Výpověď
Úvazky

Zákony

185/2020 Sb. o některých opatřeních ke zmírnění dopadů epidemie koronaviru označovaného jako SARS CoV-2 na odvětví cestovního ruchu
89/2012 Sb. občanský zákoník
262/2006 Sb. zákoník práce